A hitközség friss hírei

A magyar származású orthodox bécsi rabbi

Ráv Fürst Jesájá jorcájtja

A polgári naptár szerint idén március 14-ére esik az ismert bécsi rabbi, Ráv Fürst Jesájá (1856–1943), évfordulója, ádár 21.

Tóra-tudós családból származott, apja a מראה משה szerzője, marosvásárhelyi rabbi volt.

Ő maga a pozsonyi jesiva egyik kiválósága, jeles tanítványa a כתב סופר-nek majd annak fiának a שבט סופר-nek.

Az eisenstadti rabbi, Ráv Kutna Sálom leányát Szárá Mirel Cháját vette feleségül.

1881-ben Nagyszombaton lett rabbi, ahol jesivát alapított, majd 1895-től két éven át Eperjesen volt rabbi.

1897-ben a bécsi orthodox hitközség (עדת ישראל) neves שיפשוהל-jának lett a szellemi vezetője. Több mint négy évtizedes bécsi működését az embertelen nácik nyomására kénytelen volt feladni, s 1938-ban Londonba tette át székhelyét, ahol haláláig ontotta magából a Tóra tiszta szavait.

Tanításainak egy részét összegyűjtötték és חזון ישעי címen adták ki.

Emlékéből fakadjon áldás!

MAOIH hírek
A hitközség friss hírei
A Magyarországi Autonóm Orthodox Izraelita Hitközség hivatalos közleményei és legfrissebb hírei.