A hitközség friss hírei

A szavak is az Örökkévaló hatalmában vannak

Váérá (2Mózes 6:2–9:35.)

„És ő mondta: Holnapra! És (Mózes) mondta; Szavad szerint! Hogy megtudd, hogy nincs olyan, mint az Örökkévaló, ami Istenünk.” (2Mózes 8:6.) – Nagy kérdés, hogy miért nem kérte a fáraó, hogy távolítsák el a békákat, – amik annyit szenvedést okoztak neki – azonnal, rögtön, hanem csak holnapra. És még egy kérdés, hogy miért mondta Mózes azért, hogy „tudjad, nincs olyan mint az Örökkévalónk”. Miért pont ebből, hogy az Örökkévaló elviszi a békákat holnapra, miért ebből fogja tudni, hogy nincs olyan mint a Teremtőnk? 

Úgy tűnik az maga, hogy fáraó holnapra kérte és nem mára, önmagában is az Örökkévaló akarata volt. A fáraó szavai az Örökkévaló akarata szerint szóltak, nem pedig a saját vágya szerint. Ezt mondta Mózes: „szavad szerint”, annak ellenére, hogy a fáraó szívében az volt, hogy a békák rögtön eltűnjenek Egyiptomból, de mégis, az Örökkévaló szavai szerint történt, – úgy, ahogy mondta nem pedig úgy, ahogy a fáraó a szívében kívánta, mert az égből kényszerítettek őt azt mondani, hogy „holnapra”, ahogy az Örökkévaló akarata az volt, hogy csak akkor tűnjenek el Egyiptomból. „[…] hogy tudjad nincs olyan mint az Örökkévalónk” –  ebből magából tudhatod, láthatod az Örökkévaló erejét, hogy még szavaid is az Ő hatalmában vannak. Úgy ahogy áll: „Az emberé a szívnek szándékai, de az Örökkévalótól való a nyelv felelete.” (Mislé 16:1.) – Habár zavarnak és kínoznak téged a békák nem tudtad kiejteni a szádon, hogy rögtön, hanem muszáj volt azt mondanod „holnapra” (בערות מים).

„És mondta neki Mózes: Mihelyt kimegyek a városból, kiterjesztem kezeimet az Örökkévaló felé; [a mennydörgés meg fog szűnni és a jégeső nem lesz többé, hogy megtudjad, hogy az Örökkévalóé a föld.]” (2Mózes 9:29.) – Azt mondja RáSI: Mózes a városban nem imádkozott, mert tele volt bálványokkal. Az egyiptomiak bálványa a bárány volt, a bárányokat pedig a mezőn tartották, a városon kívül. Ezért általában nem volt bálvány a városban, így Mózes minden más csapásnál tudott imádkozni ott. 

A jégesőnél viszont úgy áll, hogy aki félte az Örökkévaló szavát az egyiptomiak közül, az bevitte az állatokat a házba, így a városok tele voltak bálványokkal, hiszen a jégeső elől bevitték a bárányokat. Ezért kellett Mózesnek azt mondania fáraónak, hogy ki kell mennie a városból és csak ott tud imádkozni, mert ott nem voltak bálványok (דברי אברהם).

Gut sábesz, Paskesz Zev

MAOIH hírek
A hitközség friss hírei
A Magyarországi Autonóm Orthodox Izraelita Hitközség hivatalos közleményei és legfrissebb hírei.