A hitközség friss hírei

„Ahol titok van, ott lopás van.”

Vájisev (1Mózes 37.–40.)

„Vették és beledobták őt a gödörbe; a gödör pedig üres volt, nem volt benne víz.” (1Mózes 37:24.) RáSI nagyon híres magyarázata azt mondja, hogy víz nem volt benne, de kígyók és skorpiók igen. Ezzel akartak jelezni neki a testvérek, hogy megszegte a לשון הרע – a rossz beszéd tilalmát. Aki pedig ezt elköveti, azt kígyó marja meg, ahogy magyarázzák Bölcseink Prédikátor könyvének alábbi (10:11.) versét: „Ha mar a kígyó, nem lévén igézés, akkor nincsen nyeresége a nyelv emberének.” (שפת כהן).

„[…] íme ismaeliták karavánja jön […] És szólt Jehuda a testvéreihez: Mi haszna […]?” (1Mózes 37:25–26.) Csak most mondta Jehuda ezt. Úgy áll a Midrásban, hogy a testvérek meg akarták ölni Józsefet, mert próféciában látták, hogy ירבעם בן נבט, egy gonosz király fog származni tőle. Mikor azonban odaért hozzájuk az ismaelita karaván, Jehuda ebben égi jelet látott, hogy emlékeztesse őket arra ami Ismaellal történt. 

Mikor Ábrahám elküldte Hágárt és fiát Ismáelt és a gyermek beteg lett, az Örökkévaló pedig megmenti a gyermeket, habár később utódai majd kínozni fogják a zsidó népet. Úgy áll ott: „Mi lelt, Hágár? Ne félj, mert az Örökkévaló meghallotta a gyermek hangját, ahol ő van;” (1Mózes 21:17.) Az Örökkévaló nem ítélkezik tehát arról, amit egy ember később tesz. Ezért mondta Jehuda: „Mi haszna, hogy megöljük testvérünket […]?” (1Mózes 37:26.) Nem ölhetjük meg azért, mert később majd tőle származik az a gonosz király (מלא האמר).

„[…] Mi haszna, hogy megöljük testvérünket és befedjük a vérét?” (1Mózes 37:36.) Ez maga, hogy „el kell fednünk vérét”, titokban kell tartanunk, amit tettünk, mutatja, hogy helytelenül cselekszünk. Ahogy a Kocki rebe magyarázza: „Ahol titok van, ott lopás van.”

„[…] és belemártották a köntöst a vérbe.” (1Mózes 37:31.) – A mártírhalált halt Ráv Elchonon Bunim Wassermann זצ”ל teszi fel azt a kérdést, hogy vajon lehetséges-e, hogy az a teljesen képtelen és ostoba rágalom, a vérvád, melytől a zsidó nép olyan sokszor szenvedett és szenved. Éppen mi, a zsidó nép szenved, akinek a vér legkisebb élvezetét is többször megtiltja Szent Tóránk, – talán pont azért ér bennünket utol időről-időre, mert a József testvérei belemártották a köntöst vérbe és azt kérdezték Jákob ősapánkat: „[…] ismerd csak fel, vajon fiadnak köntöse-e vagy sem?” (1Mózes 37:32.)

Gut sábesz, Paskesz Zev

MAOIH hírek
A hitközség friss hírei
A Magyarországi Autonóm Orthodox Izraelita Hitközség hivatalos közleményei és legfrissebb hírei.