A hitközség friss hírei

Felfüggesztő és tiltó végzés

 לכל מקהלות האשכנזים שע”י „העדה החרדית”

A „Ha-Eda ha-Haredit” alá tartozó összes askenázi gyülekezet Rabbinikus Bírósága, 26/A Strauss St., Jerusalem                           

ב”ה

Felfüggesztő és tiltó végzés:

Elénk járultak a Magyarországi Autonóm Orthodox Izraelita Hitközség rabbijainak – R. Smuel Eliezer Stern, Eliezer [Abraham Meir Hayim] Gestetner és Mose Tuvye Weiszberger shlit”a – képviselői, akik ellenzik az Adar hó 1-jére [5783/2023. február 22.] – hozzon jót a számunkra –, szerdára összehívott hitközségi közgyűlést, amelyen új elnököt és vezetőséget szándékoznak választani a budapesti [székhelyű], magyarországi orthodox hitközség számára.

Bíróságunk ezzel kapcsolatban felfüggesztő és tiltó végzést ad ki Shlomo Groszberger, Roi Eli Ginon és Menashe Bernat urak ellen – akik magukat a Magyarországi Autonóm Orthodox Izraelita Hitközség Elöljárósága tagjainak nevezik –, továbbá a Hitközség mindazon új tagjai ellen, akik a Hitközség korábbi vezetését leváltani szándékoznak.

Bíróságunk ezennel megtiltja a fent említett közgyűlés megtartását, egyúttal felfüggeszti az előző [2022. okt. 27-i] közgyűlésnek mindennemű, a hitközségi vezetés megváltoztatására illetve a vezetők leváltására irányuló döntéseit – mely döntések az Orthodox Hitközség Alapszabályával ellentétes módon születtek, továbbá meghazudtolják vallási életünk alapjait, ahogyan azt Mestereink, a világ zsidóságának fénylő tekintélyei: a Hatam Szofer, a Ktav Szofer és tanítványaik, előírták és meghatározták a számunkra – és megtiltja végrehajtásukat, ameddig a vitázó felek meg nem jelennek az ügy elbírálása végett Bíróságunk előtt, vagy más, a felek számára kölcsönösen elfogadható bíróság előtt.

Tanunkat, valamint a zsidóságot az utánuk jövő nemzedékek számára megalapozó, szentéletű Mestereinket szem előtt tartva, és nagyobb dicsőségükre,

fentieket aláírásunkkal is megerősítjük,

5783. Adar hó újholdja 1. napjának estéjén / 2023. február 20. – a jeruzsálemi Rabbinikus Bíróság [BaDa”Tz] nevében:

[HaRav] Abraham Jitzhak Ullmann

[HaRav] Jehosua Rosenberg

[HaRav] Jehuda Fischer

 

MAOIH hírek
A hitközség friss hírei
A Magyarországi Autonóm Orthodox Izraelita Hitközség hivatalos közleményei és legfrissebb hírei.