A hitközség friss hírei

Kiszlév: harc a vallás tisztaságáért

Kiszlév hónapra elsősorban Chánukán keresztül tekintünk, azonban a TáNáCh és a hagyomány tanúsága szerint ennél még több olyan esemény történt, mely szorosan összefügg a zsidó vallás szentségével és a Szentföld tisztaságával.

A Királyok II. és Jirmejáhu könyvében a próféta megjövendölte a Szentély elpusztulását és a Szentföld elárvulását, mert Júda országának utolsó királyai fellázadtak a babilóniai uralkodó ellen. Jirmejáhu ekkor írta meg gyászdalát, az איכה-t, melyet tanítványa, Báruch ben Nériá átnyújtott a téli palotájában időző Jehojákim királynak, aki a tekercset a tűzbe hajította. Ez kiszlév 8-án történt, s egy évtizeddel később megvalósultak a próféta szavai és kezdetét vette a babilóniai fogság.

Hetven évvel később, a fogságban lévő zsidók közül 42 360-an felkerekedtek, hogy újjáépítsék a Szentélyt, amit Ezrá és Nechemijá könyvéből ismerünk, ugyanúgy, ahogy azt is, hogy sokan vegyes házasságokkal szentségtelenítették meg életüket, de Ezrá törekvéseinek hála a családi élet szentségét visszaállították, s a zsidók újból felesküdtek, hogy a Tóra szerint fognak élni. Ez kiszlév hó 20-án volt.

Nagy Sándor szétzúzta a perzsa birodalmat, s uralma alá hajtotta a Szentföldet is. A királyt a Talmud és a Midrás is igazságos férfiút állítják be. Ebből az időszakból ismerjük meg kiszlév 21-ét, a „Gerizim napját”. Emlékül annak, hogy a szamaritánusok arra akarták rábírni a királyt, hogy rombolja le a jeruzsálemi Templomot, mert hogy a zsidók nem hűséges alattvalók, s helyette építtessen egy új templomot az ő szent hegyükön a Gerizimen. Azonban Nagy Sándor nem hallgatott a hamis szóra.

A Nagy Sándor által megindított hellenizmus a halála után sem szűnt meg, mely a 2. században már a zsidó vallás megszűnését is fenyegette, ám ez végül a hős makkabeusok küzdelmének hála nem sikerült, a Szentélyt visszafoglalták és kiszlév 25-én újraavatták.

Így tehát kiszlév hava felidézi azokat a hatalmas küzdelmeket, melyet Őseink legkiválóbbjai folytattak a zsidó vallás tisztaságáért. A most beköszöntő új hónap adjon erőt nekünk, a szent Tóra hazai őrzőinek, hogy Hitközségünket tovább erősítsék.

MAOIH hírek
A hitközség friss hírei
A Magyarországi Autonóm Orthodox Izraelita Hitközség hivatalos közleményei és legfrissebb hírei.