A hitközség friss hírei

A halhatatlan Rabbi Ákivá szellemében

Régmúlt eseményre emlékeztet minket Lág báOmer napja, de a belőle eredő tanulság a mi korunknak is szól, és azt nekünk is időszerű megszívlelni. Az omer 33. napja felidézi Rabbi Ákivá emlékét. A szellemi óriásokban gazdag tanaita korszakban is szinte emberfeletti nagyságú lángelme volt ő, kiről a Talmud dicsőítve mondja: „Rabbi Ákivá elhunytával lehanyatlottak a Tóra karjai, a bölcsesség forrásai bedugultak.”

Rabbi Ákivá élete csodálatos fordulatok láncolata. Földhöz ragadt, tudatlan, szegény volt, dúsgazdaggá és nagy tudóssá lett s végül, mint vértanú lehelte ki a lelkét, a שמע ישראל ima elmondásával. Ezt a változatos életet elsősorban a Tóra iránti szeretet s önfeláldozásig menő áldozatkészség jellemzi. Bölcseink elbeszélése szerint akkor, amikor a Tóra tanuláshoz fogott, oly szegény volt, hogy nádcsomókat kötött az erdőben s minden nap eladta egy kötegnek egyik felét; a másik felét felhasználta arra, hogy kis kunyhójában befűtsön – ennek a tűznek a fényénél tanult.

A hagyomány szerint ezt az akaraterőt egy általa észrevett jelenségből merítette. Mint pásztor járkált a mezőn s egyszerre megpillantott egy kivájt követ, a kút mellett. Eltűnődött: „nyilván a vízcseppek vájták ki a követ. Hát vajon a Tóra éltető vize nem volna képes az én szívem keménységét is megpuhítani?” Így kezdett neki a Tóra-tanulásnak, melyet akkor sem hagyott el, amikor felesége révén gazdagsághoz jutott, és akkor sem, amikor a rómaiak tiltották.

Rabbi Ákivá szerint a Tóra alaptétele a „Szeresd felebarátodat, mint tenmagadat.” A Tóra-tanulást és az egymás közötti szeretetet egybeolvasztani – erre mutatott példát. Azonban ezt az erkölcsi fokot nem tudták utolérni tanítványai, akik között dúlt az egyenetlenség, az egymás iránti megbecsülés hiánya. Isten-i csapás érte a mester példáját nem követő növendékeket.

A Tóra-szeretetben igen sokan követik Rabbi Ákivát, és a tanulásért sok áldozatot hoznak, de amikor a békéről, az egymás megbecsüléséről, az ok nélküli gyűlölködés elkerüléséről lenne szó, akkor a nagy mester helyett, a tanítványok példáját követik. Erre figyelmeztet minket Lág báOmer, hogy a vallásos, a Tóra-tanuló embereknek meg kell érteniük egymást, tisztelettel kell viseltetni egymással szemben!

Sch. S. 1932-es tanítása alapján. 

A tegnap esti lág báomeri összejövetelt megtisztelte jelenlétével Ráv Ehrenreich Joel mádi rabbi, aki a nagyhírű Ráv Schwartz Ávrahám Jehuda háKohén a קול אריה szerzőjének és Ráv Ehrenreich Chájim Cvi a קב חיים szerzőjének, mádi rabbiknak a leszármazottja. Az alábbi képen ő vezeti a sort.

 

MAOIH hírek
A hitközség friss hírei
A Magyarországi Autonóm Orthodox Izraelita Hitközség hivatalos közleményei és legfrissebb hírei.