A hitközség friss hírei

A híres váci-chicagói rabbi emléknapja

Ráv Meisels Cvi Hirsch jorcájtja

A polgári naptár szerint idén január 18-ára esik a világhírű váci dájen, Ráv Meisels Cvi Hirsch (1902–1974), évfordulója, tévét 25.

A Tóra egy fényes házában látta meg a napvilágot, apja, Ráv Meisels Dávid Dov az újhelyi szefárd (haszid) hitközség rabbija volt.

1930-ban került Vácra, ahol Silberstein Dávid Jehuda rabbi mellett lett dájen. Ráv Meisels éles tudása még egy olyan Tóra-nagyság, mint Ráv Silberstein sem tudott elhalványulni, döntései sok tekintetben a mai napig mértékadók.

Az 5705-ös újévben, Auschwitzban az életét kockáztatva fújta meg a magánál rejtegetett sófárt, hogy a micvét még a pokol kapujában is teljesíthessék. A haláltáborban naponta járta a barakkokat, hogy az ott sínylődő fiúkba és férfiakba reményt plántáljon. A 121. zsoltárt naponta énekelte el a nagybátyjától, a bobovi rebétől tanult dallammal.

A felszabadulás után az elsők között kezdett el עגונה ügyekkel foglalkozni.

A kommunizmus elől végül Chicagóba vándorolt ki, ahol még haláláig sugározta a Tóra fényét. Írásait, melyek első kiadásuk óta már többször újranyomtattak דבר צבי és חידושי בניו צבי címeken jelentek meg.

Emlékéből fakadjon áldás!

Kép forrása Kevarim.

MAOIH hírek
A hitközség friss hírei
A Magyarországi Autonóm Orthodox Izraelita Hitközség hivatalos közleményei és legfrissebb hírei.