A hitközség friss hírei

A pénz olyan mint a tűz, vigyázni kell vele!

Ki tiszá (2Mózes 31:11.–34:35.)

„Ezt adják mind aki átmegy a megszámláláson: fél sékelt a szent sékel szerint […]” (2Mózes 30:13.) – Azt mondja Rabbi Méir: „Mint egy tűz érmét vett ki az Örökkévaló, trónja alól és megmutatta Mózesnek és azt mondta neki ilyet adjanak.” (מדרש תנחומא) Amikor valaki pénzt ad, emlékeznie kell, hogy az érme, a pénz olyan mint a tűz. A tűz is el tud égetni, el tud pusztítani mindent, de meg is lehet melegedni általa. Így van ez a pénzzel is. Ha jó célra adják, cödokéra, hogy mást segítsen vele, akkor nagyszerű hatással van az emberre. Ha azonban nem megfelelően használják, akkor el tud égetni, kárt tud okozni (נועם אלימלך)!

„[…] a gazdag ne adjon többet, a szegény ne adjon kevesebbet a fél sékelnél, hogy adja az Örökkévaló adományát […]” (2Mózes 30:15.) – Szintén az áldott emlékű lizsenszki rabbi, Reb Elimelech Weisblum tanítja, hogy aki gazdag micvákban, ne gondolja, hogy már eljutott a teljességre, a tökéletességre. Mindig emlékezzen a „fél sékelre”, hogy még csak a fél úton jár. Aki viszont szegény ne törődjön bele, ne legyen bús és komor, hogy nincs már reménye. Legyen mindig kész a megtérésre, „hogy adja az Örökkévaló adományát”.

„És őrizzék meg Izrael fiai a szombatot, hogy megtartsák a szombatot nemzedékeiken át, örök szövetségül.” (2Mózes 31:16.) – Mikor egy zsidó ember megtartja a Szombatot, úgy ahogy kell, a törvényei szerint, ez ad neki erőt, hogy tudja szolgálni a Teremtőt az egész elkövetkezendő héten. Így, amikor elérkezik a következő szombathoz, könnyebb már elérnie a Sábesz szentségét és megtartania, és így tovább. Ezt mondja itt az írás: „És őrizzék meg Izrael fiai szombatot” – utána könnyebb lesz, „hogy megtartsák a szombatot nemzedékeiken át […]”, a következő hetet és aztán a következő Szombatot (קדושת לוי).

„Közöttem és Izrael egy fél között jel az örökre […]” (2Mózes 31:17.) – A Szombat a zsidó ember jele. Úgy, ahogy a névtábla az ajtón mutatja azt, hogy ki lakik ott, így a Sábesz is azt tanúsítja, hogy ki él ott. Mikor egy üzlet zárva van szombat szent napján, akkor zsidó névtábla van rajta. Ha azonban cholile nyitva van, akkor a névtábla a fordítottját mutatja… (חפץ חיים).

Gut sábesz, Paskesz Zev

MAOIH hírek
A hitközség friss hírei
A Magyarországi Autonóm Orthodox Izraelita Hitközség hivatalos közleményei és legfrissebb hírei.