A hitközség friss hírei

A rímes emlékeztető a premisláni cádiktól

A הגדה של פסח első lapjain találjuk a széder nácht rímes emlékeztetőjét, hogy mik is a különleges esték teendőinek a sorrendje. Ezekhez a jelszavakhoz a premisláni Reb Meier’l ötletes szójátékkal, bensőséges átérzéssel az emberbaráti szeretetre és jótékonyság gyakorlására értelmezi az alábbiak szerint.

קדש – hogyha „szentesíteni” akarod magad földi halandó, ורחץ – és azt akarod elérni, hogy bűneid lemosassanak, úgy: כרפס (összetett szó, a „kar” biblikus nyelven vánkost, a „pasz” pedig a ס és פ felcserélésével kenyeret jelent) vánkosodat és kenyeredet יחץ – oszd meg a felebarátoddal; ha fekvőhelyeden két párna van, adjál egyet belőlük a szegény vándornak, ki éjjeli szállást kér tőled és ne utasítsd el őt, mondván neki, nincs helyem, ahol lefekhetnél, nincs ágyneműm stb.; ha pedig egy falat kenyered van, törd ketté és add oda felét a házadba betévedő és elemózsiát kérő szegény embernek. 

מגיד – minden vendégednek első dolgod legyen mondani רחצה: menj testvérem mosdjál מוציא-hoz, מצה: ezáltal ki fog „szívódni hajlékodból: מרור, minden keserűség. De figyelmeztetlek, emberfia, hogy azzal, ha te a szegény embert esetleg a konyhában vagy hasonló helyiségben fogod fogadni és ide fogod neki az ételt beküldeni – még nem tettél eleget felebarátod iránti szeretetnek és tiszteletnek, nem vagy még szegények istápolója, de nem ám!

Ellenben: כורך – hívd be társaságodba a szegény embert,  שלחן עורך magadhoz, a terített asztalhoz, az ebédlőbe ültesd őt. Jutalmul: צפון – arannyal („מצפון זהב יאתה”) sok pénzzel: ברך – leszel megáldva. S ha így, jócselekedetekkel הלל dicsőíteni fogod a jó Istent: נרצה – üdvözülsz és a Mindenható mindenkoron meg fogja hallgatni imádat és könyörgésedet!

A csetneki R. Engelmann Simon 1933-as fordítása alapján.

A képen a mostani premisláni rebe látható tavaly Peszách végén. A kép forrása: https://www.jdn.co.il/flashes/1740700/

MAOIH hírek
A hitközség friss hírei
A Magyarországi Autonóm Orthodox Izraelita Hitközség hivatalos közleményei és legfrissebb hírei.