A hitközség friss hírei

Az Örökkévaló képes szívünkbe bölcsességet tölteni

Ezen a Sábeszen két hetiszakaszt is olvasunk, az elsőről már korábban közzétettük R. Paskesz írását, melyet ide kattintva érhetnek el. A második szakaszról szóló tanítást pedig alább olvashatják:

Pekudé (2Mózes 38:21.–40:38.)

„Ezek a hajlék elszámolásai, a bizonyság hajlékáé, melyeket számoltak Mózes parancsa szerint;”(2Mózes 38:21.) – Igazából mindezekre a számításokra, elszámolásokra semmi szükség nincsen, csak „számoltak Mózes parancsa szerint” – Mózes azért akarta, hogy „tiszták lesztek az Örökkévaló és Izrael részéről” (4Mózes 32:22.). A nagy szentföldi Tóra-magyarázó, az אור החיים הקדוש szerint azért számoltak, hogy ha valaki szerette volna látni, tudni mi történt mind azokkal a dolgokkal, amit a Sátor építésére adományoztak.

„Rátette azokat az éfod vállszalagjaira, emlékkövekül Izrael fiainak […]” (2Mózes 39:7.) –Úgy áll a Talmudban (שוטה ל”ו), hogy azért, hogy József megmeneküljön a bűntől Egyiptomban, megjelent neki a atyjának, Jákovnak arca, és azt mondta neki: „az eljövendő időben testvéreid nevei föl lesznek vésve a főpap éfod vállszalagjaira, és te is ott leszel közöttük. Ha azonban bűnözöl, kitörlődik a neved onnan.” Innen magyarázza az áldott emlékű dvinszker rabbi, Ráv Méir Szimchá, a משך חכמה szerzője, hogy azáltal, hogy neveik rá lettek vésve az éfod kövekre megmentette őket attól, hogy ne bűnözzenek, mert különben szégyellték volna, ha nevük kitörlődik onnan. Ezért hívja a Tóra emlékkőnek, mert emlékezteti Izrael népét, hogy őrizkedjenek minden rossz cselekedettől, hiszen olyan magas szinten állnak, hogy a nevük fel van vésve a főpap éfod vállszalagjaira.

„Egészen úgy amint az Örökkévaló megparancsolta Mózesnek, úgy végezték Izrael fiai az egész munkát.” (2Mózes 39:42.) – RáSI idézi Bölcseinket (39:33.), akik azt mondják, hogy Mózes nem volt képes egyedül felállítani a Sátrat, ezért azt mondta neki az Örökkévaló: „végezd a munkát kezeiddel, mintha te állítanád föl, és fel fog állni magától”. A nagy pozsonyi jesiva vezetője, a כתב סופר magyarázza, hogy úgy tűnik, hogy a Sátor építői is azt gondolhatták volna, hogy bölcsességük és kezük munkája, „művészetük” készíti a Sátrat. Ők viszont tudták nagyon jól és értették, hogy égi segítség, a Teremtő az, aki megtöltötte szívüket bölcsességgel, és ha nem ez lenne, nem tudták volna elkészíteni. Ezt tanúsítja itt az Írás: „Egészen úgy, amint az Örökkévaló megparancsolta Mózesnek”, hogy kezével dolgozzon a Miskán felállításán de az mégis a Teremtő által fog felkelni, „úgy végezték Izrael fiai az egész munkát” – hitték, és tudták, hogy az Örökkévaló az, aki végzi az egész munkát.

Gut Sábesz, Paskesz Zev

MAOIH hírek
A hitközség friss hírei
A Magyarországi Autonóm Orthodox Izraelita Hitközség hivatalos közleményei és legfrissebb hírei.