A hitközség friss hírei

Jákov hangja és Észov kezei

בס”ד

Szent Tóránkból ismert történet, hogy amikor Jákov – az anyai parancsnak engedelmeskedve – bemegy apjához, hogy megkapja az eredetileg Észovnak szánt áldást, az idős és látástól már elhomályosult szemű Jicchok ősapa megtapogatja, majd így szól:

”…הקל קול יעקב והידים ידי עשו” (בראשית כ”ז, כ”ב)

„…a hang Jákov hangja és/de a kezek Észov kezei” (B’resisz 27. fej. 22. mondat)

Az azóta már szinte szállóigévé vált Tóra-i mondatrész számos értelmezése közül kettőt említenék. Elsőként a Dubnai MágidRabbi Jákov Krantz – saját közösségéhez címzett, erkölcsnemesítő tanítását foglalnám néhány mondatba.

Ha egymáshoz, embertársainkhoz fűződő viszonyunkat – בין אדם לחבירו – vizsgáljuk közösségeinkben, azt találjuk, hogy a ”קול” vagyis a „hang”, Jákov hangja a vallás és a törvény előírásainak megfelelően jól hallható: a napi közösségi imák, Tóra-tanulásra megállapított idők rendszere jól működik.  Ha azonban az egymás segítését, szerető odafordulását (חסד) vagy a jótékonyság tényleges gyakorlását (צדקה) tekintjük, az néha olyan, mintha ”ידי עשו’‘ vagyis Észov kezei szerint történne, sőt egyesek még (szimbolikus értelemben) ölni és megöletni magukat is képesek lennének – a Mágid szeint – csak azért, hogy egy kis anyagi haszonhoz jussanak.

Az ilyen közösség nyilván csak kívülről nézve van rendben, a belső kohéziós erő csekély, és az egyének saját érdeküket a közös cél és a közösségi érdek elé helyezik.  Ez pedig már inkább Észov világára emlékeztet.   

Rav Hoffmann (Villányi felv.)

 

Rav Aaron G’dalja Hoffmann zc”l – aki sok évig volt Hitközségünk rabbija is, a Tóra-i mondatot a zsidóság és a környező világ viszonylatában értelmezte. Emlékszem rá, hogy Tajldajsz szombatjának harmadik lakomáján (Sálesüdesz) mondott Tóra-magyarázatában felhívta a figyelmet arra, hogy az eredeti mondatban a két „hang” nem azonos – הקל קול יעקב – vagyis az első úgynevezett hiányos írással került rögzítésre. Ez a három szó tehát így is olvasható: Hákál kajl Jáákajv, vagyis a „könnyű”, az Jákov hangja. 

Amikor Jákov hangja „könnyű”, vagyis amikor amikor a Tóra-tanulás és az odaadó imádkozás hangjai lehalkulnak, és helyüket a könnyelműség üres hangjai veszik át, akkor „Észov kezei” erőre kapnak. 

Hoffmann főrabbi úr emlékéből fakadjon áldás egész közösségünkre!

Adja a Jóteremtő, hogy mindig legyen erőnk Jákov hangját erősen hallatni és ellenállni mindannak, ami Észov kezeitől származik!

Gut Sábesz!

Dan Daniel                                      

MAOIH hírek
A hitközség friss hírei
A Magyarországi Autonóm Orthodox Izraelita Hitközség hivatalos közleményei és legfrissebb hírei.