A hitközség friss hírei

Miskolc – az Orthodoxia vidéki fellegvára

Mikvét avattak Miskolcon – egy híradás lábjegyzetéül

Pontosan egy hete örömteli esemény történt a borsodi megyeszékhelyen. Az Acélvárosban rituális fürdőt avattak. Az eseményen beszédet mondott a miskolci Hitközség elnöke, Deutsch Miklós, a Mazsihisz elnöke Dr. Grósz Andor, Dr. Róna Tamás a Mazsihisz rabbitestületének elnöke, Braun Ávráhám az EMIH helyi rabbija, a város polgármestere, Veres Pál, a kivitelező cég képviseletében Steiner Attila és Markovics Zsolt főrabbi.

Az eseményen – nem utolsósorban – beszédet mondott Köves Slomó, az EMIH vezető rabbija is.

A mikve ünnepélyes felszentelésére a MAOIH képviseletében Keszler Gábor elnök is örömmel utazott Miskolcra.

Nincs is ebben semmi meglepő, hiszen Miskolc mindig is a hagyományos orthodoxia vidéki fellegvára volt.

Az 1863-ban átadott Kazinczy utcai zsinagóga eredetileg reformer templomnak épült orgonával, Ludwig Förster, a Dohány templom és a bécsi Tempelgassei zsinagóga tervezője által, azonban ezért az akkori miskolci rabbit, Fischmann Jehezkiél Móse Lipsitzet és a teljes elnökséget héremmel, átokkal sújtotta egy a szikszói Lichtenstein Hillél rabbi által vezetett harminc fős újhelyi rabbigyűlés, a közösség pedig azonnal szétszakadt.

A Miskolci Autonóm Orthodox Anyahitközség 1871 február 14-én alakult meg, a kongresszusi szakadást követően, mely a helyi neológóktól való elkülönülés útjára lépett. Ez a kettészakadt állapot egészen 1875. április 25-ig tartott, ez után a közösségek egységesültek, mégpedig szigorúan orthodox alapokon.
A Kazinczy utcai zsinagógát is ekkor alakították át az orthodox szabályoknak megfelelően, a bimát középre helyezék, az orgonát pedig az emődi református egyháznak adták el. Az Orthodoxia központi szervezete három évvel később hagyta jóvá az alapszabályokat. Egy kis közösség természetesen még így is elégedetlen volt, és összeállva 1877-ben szefárd nuszách szerinti Autonóm Szefard Orthodox Hitközséget alapítottak.

Bár a miskolciak túlnyomó részben egységes orthodox izraelita hitközséget alkottak, a közösség igazán vallásos része maradt az eredetileg is orthodox Pálóczy utcai imaházban.
Az eredeti, a Szinva patak partján álló mikvét, „Dávid király fürdőjét” a háborúban lebombázták, majd a hetvenes években el is bontották.

Érdekes, hogy az idős Rosenfeld Májer rabbi utódjául egy régi ortodox rabbicsaládból származó, de a pesti rabbiképzőn végzett egyént, dr. Spira Salamont választott utódjául, aki elhagyta a német nyelvet, és magyarra váltott, de egyebekben megőrizte az orthodox szokásokat és szabályokat, de így is egy évig tartott amíg beiktatták. Spira mellett folyamatosan orthodox dájánok szolgáltak, egyikük, Herskovits Jehiél Micháél később a Talmud Egylet hívására a fővárosi Vasvári zsinagóga rabbija lett. Természetesen utódai, így Spitzer Sámuel és Austerlitz Sámuel, Hoffman Dávid és így tovább, egytől-egyig orthodoxok voltak, ahogy orthodox volt az 1959-ben miskolci rabbivá választott Schück Jenő Majse Nátán is, akit az orthodox rabbitanács elnökévé is választottak.

A Pálóczy utcai orthodox zsinagógát sajnos 1963-ban elbontották, ma parkoló van a helyén.

Kívánjuk, hogy e mikve sok száz éven keresztül szolgálja a miskolci vallásos zsidóság igényeit!

 

MAOIH hírek
A hitközség friss hírei
A Magyarországi Autonóm Orthodox Izraelita Hitközség hivatalos közleményei és legfrissebb hírei.