A hitközség friss hírei

Paskesz Sharon tanítása a hetiszakaszról – ויחי‎ פרשת

Minden péntek este újból és újból elvégezzük az e heti Tóra-szakaszunk legmegindítóbb jelenetét.

Jákov ősapánk beteg, s József két fiával, Menasséval és Efraimmal meglátogatja apját. Ez az első alkalom, hogy a nagypapa megáldja az unokáit és ez az áldás generációkon át az áldás mintájává vált. A nagyszülők megáldják a gyermekeiket és ők meg vannak áldva velük.

Jákov ávénu megáldja Józsefet és a két fiú fejére teszi a kezét. „És megáldotta őket azon a napon, mondván: Tegyen téged Isten olyanná, mint Efráim és mint Menásse.” (1Mózes 48:20.)

Miért használjuk mai napig is ezt az áldást?

Menasse és Efraim voltak az első zsidó gyermekek, akik a száműzetésben születtek, ezért a zsidó szülők az Örökkévalót kérik, hogy az ő érdemükben segítsen nekik megőrizni a zsidó identitásukat a diaszpórában is minden kísértés és nehézség ellenére is.

Azok, akik megáldják unokáikat, törődnek a jövővel és közvetlenül kötődnek a Szináj-hegyhez, ahogyan a Talmudban áll: „Aki Tórára tanítja az unokáját, azt úgy tekintik, mintha a Szináj-hegyről kapta volna a Tórát.” (Kidusin 30a.)

Sábát sálom!

Paskesz Sharon

 

Every Friday night we reenact one of the most moving scenes in our portion.

Jakob avinu is ill,Joseph coming to visit his father bringing his two sons, Menashea and Ephraim.This is the first time a grand father blesses his grand children. His blessing became the model of blessing throughout generations. Grand parents bless their children and are blessed by them.

Jakob Avinu blesses Joseph and places his hands on the heads of the two boys.

He blessed them that day and said: ”In time to come Israel will use you as a blessing. They will say: May God make you like Ephraim and Manashea.”

Why do we use this blessing?

They were the first Jewish children who were born in exile, so Jewish parents ask God to help them keep their Jewish identity despite all the temptation and difficulties in diaspora.

Those who bless their grandchildren care about the future and connect themselves directly to Mt.Sinai as written in the Talmud: ”Whoever teaches his grandson Torah is regarded as if he received the Torah from Mount Sinai.”

Shabbat Shalom

Sharon Paskesz

MAOIH hírek
A hitközség friss hírei
A Magyarországi Autonóm Orthodox Izraelita Hitközség hivatalos közleményei és legfrissebb hírei.