A hitközség friss hírei

A helyénvaló büszkeségről

„Te pedig parancsold meg Izrael fiainak, hogy hozzanak neked tiszta, megtört faolajat világítani, hogy szüntelenül világítson a lámpa.” – olvassuk az e heti szent leckében. „A te falaidra, óh Jeruzsálem, őrzőket állítottam, kik éjjel és nappal szüntelen ne hallgassanak: ti, kik az Örökkévalóról megemlékeztek, ne hallgassatok.” (Jesájó 62:6.)

Őrzőket állított Isten a te falaidra Jeruzsálem. Íme, ott állnak a te őrzőid, Izrael, ott állnak a te mestereid, a te bölcseid templomaidban, tanházaidban, s sem éjjel sem nappal nem hallgatnak, hanem egyre várva, szüntelenül Istenre emlékeztetik a megtévelyedett népet. De kérdezzük, mi lehet az oka annak, hogy vajmi gyakorta olyan kevés látszata, sikere van eme Isten küldötte őrzők: bölcsek, mesterek működésének? Vajon miért hasonlítanak az ő tanításaikban felcsillámló eszmegyöngyök, igazságok, olyan gyakran a tenger fenekére süllyesztett drágaságokhoz? Oh mi lehet az oka annak, hogy a hitélet Jeruzsálem falaira állított őreinek szavai a pusztában elhaló kiáltások maradnak, „kajl kajré bámidbór” – a mai kor gyermeke számára?

Íme a válasz: az emberi természettel összekötött hiúság és felfuvalkodottság képezik a legnagyobb akadályt. Mert igaz ugyan, hogy Istentől származik az emberi lelkületnek minden egyes alkateleme, a különböző indulatoknak minden egyes árnyalata. Csakhogy két oldala van minden érmének. S így van ez a büszkeséggel is, mint ahogy a bölcselkedő Ibn Gábiról is mondja a lélek tulajdonságainak megjavításáról írt híres könyvében: „Némelyek tudni illik a kicsiny, de felfuvalkodott emberek helytelenül alkalmazzák a büszkeség, önérzetesség tulajdonságát, de az értelmesebbek helyesen alkalmazzák és ezek dicséretreméltók.” – Helyénvaló a büszkeség, hogyha kellő célok érdekében alkalmazzuk. Légy büszke, s ne hagyd helytelen ösvényekre, nemtelen tettekre ragadtatni magadat. De ha arról van szó, hogy tanulj valamit, hogy figyelj a bölcsesség tanítására és megszívleld azokat, akkor félre a gőggel. Ha azt akarod, hogy a hitélet szent világossága örökké ott fényeskedjék a szívedben, lelkedben, életedben, akkor alázattal kell figyelni a Tóra szavára, akkor őreid szüntelen tanításának meg lesz az eredménye, hogy az igazán vallásos életnek örökmécsese fényességet fog sugározni földi pályafutásodban!

Fischer Mordche Efrájim Fischl zc”l sárospataki rabbi tanítása

MAOIH hírek
A hitközség friss hírei
A Magyarországi Autonóm Orthodox Izraelita Hitközség hivatalos közleményei és legfrissebb hírei.