Csörsz utcai régi temető

Cím: 1123 Budapest, Csörsz utca 55.
Gondnok: +36 (20) 291 1548

A budai oldal legrégebbi zsidó temetője a Csörsz utcai orthodox temető. 1883-ban említik először a hitközségnek adományozott területet, de a rendszeres temetések csak az 1890-es években kezdődtel el. A kezdetekkor több orthodox család sírkövét is ide hozták át a régi budai temetőkből, melyeket a sírkert távolabbi sarkában találhatjuk.

A temetőben kizárólag héber nyelvű sírkövek találhatók. A temetőt középen egy út szel ketté, mely elválasztja a nők és a férfiak sírjait is. A temetőnek külön bejárata van a kohaniták (papi leszármazottak) számára.

A Csörsz utcai sírkertben csak fővárosi lakosok nyugszanak, ezért sajátos keresztmetszetét adja a régi Budapest izraelita polgárságának. Több rabbinagyságot is találunk itt, mint Ráv Reich Jákov Koppel orthodox főrabbit és felsőházi tagot, sógorát, egyben utódját Ráv Sussmann Mordekháj Efrájim Fischl rabbit, Ráv Eckstein Ávrahám Eliezer dájánt stb. De itt nyugszanak a Hitközség világi vezetői is, az óbudai Freudiger-család tagjai is.

Intézmények, szolgáltatások
A hitközség által üzemeltetve
  • /