Akkreditált Orthodox Levéltár

Cím: 1074 Budapest, Dob utca 35.
Levéltár igazgató: Bíró Ákos

E-mail: info@maoih.hu

Levéltárunk jelenleg Hitközségünk épületeiben eddig fellelt anyagok lerakata:
– anyakönyvek: születési, esketési és temetési
– hitközségi levelezések: kimenő és bejövő levelek
– imaházi ügyek: engedélyek, munkavállalással kapcsolatos ügyek
– nyilvántartások: lak- és házbér, lakójegyzék
– dolgozói törzslapok és taglisták
– rabbisági jegyzőkönyvek és levelezések
– hitközségi ingatlanok ügyei
– egyéb levelezések: egyesületek és alapítványok

Az anyagok feldolgozása és archiválása jelenleg folyamatban van. A raktár elkészült, a kutatóterem végleges kialakításán még dolgozunk.
A Magyar Nemzeti Levéltár szakmai segítséget nyújt a számunkra, amelynek révén kezdeményezni fogjuk Levéltárunk hivatalos akkreditálását (EMMI), egyházi fenntartású nyilvános magánlevéltárrá minősítését.
A Magyarországi Autonóm Orthodox Izraelita Hitközség – amely a Magyar Állam által elismert történelmi egyház – fennállásának 150. évfordulóján törekvésünk a minősítés megszerzése, a Levéltár megnyitása és a levéltári kutatómunka lehetővé tétele.

Intézmények, szolgáltatások
A hitközség által üzemeltetve
  • /