Tanítások

Tanítások, törvények, beszédek

Ábrázolás tilalma

Kérdés: Egy olyan törölközőt szeretnék a zsinagógának adományozni, amelyre egy kézmosó kisgyermek képét hímezték. Az…

Purim szabályai

Purim ünnepén négy előírásnak kell eleget tennünk: megilaolvasás, adomány a szegényeknek, ajándékok küldése ismerőseinknek, és…

Mosogatás

Abban az esetben mosogathatunk sábeszkor, ha a piszkos edényeket még az adott szombaton ismét használni…

Vivés, hordás

Szombaton tilos a lakásból vagy más magánterületről közterületre, például az utcára vinni dolgokat, s ugyanígy…

Főzés

A szombati főzés tilalma elsősorban a kli rison-ra, az „első edényre” vonatkozik, azaz arra az…

Gyertyagyújtás

A szombati és ünnepi gyertyagyújtás egy különleges micva, melyet bölcseink azért rendeltek el, hogy örömmel…

Ki Szécé, 2.

Hetiszakaszunk írja le a siluách hákén parancsolatát, melynek értelmében csak azután vehetjük ki egy fészekből…

Ki Szécé, 1.

Hetiszakaszunkban olvashatunk a „fészek kiürítésének” parancsolatáról. Ennek lényege, hogy ha egy madárfészekből ki akarjuk venni…

Pinchász

Pinchász története egy rendhagyó eseményt dolgoz fel a Tórában. Áron főpap unokájáról szól, aki mesterei,…

Ködojsim

Izrael Tórája sok figyelmet szentel a kohénokra és lévikre vonatkozó szabályoknak, melyek lényege, hogy a…

Töcáve

Az ezekben a hetekben olvasott tórai szakaszokban kapja meg Mózes a sivatagi Szentély berendezéseinek –…

Vájécé

A hetiszakaszben szereplő „és lefeküdt azon a helyen” (1Mózes 28:11) mondatot úgy értelmezik bölcseink, hogy…

Tojldojsz

„És küzdöttek a fiúk benne [Rebeka méhében], és elment megkérdezni az Örökkévalót.” Rási magyarázza: amikor…

Vájéró

Hetiszakaszunk elbeszéli Jicchák ősatyánk körülmetélését, majd rögtön ezután Jismáel távozását Ávráhám házából. A Zohár megvilágítja…

Szükesz ünnepére

A jeruzsálemi Szentély fennállásakor a sátoros ünnep idejében tartották a vidám vízmerítési ünnepséget, amelyről a…

Peszách ünnepére

Peszách ünnepére kaptuk a „beszéld el fiadnak” különleges parancsát. Feladatunk a következő nemzedék számára átadni…

Tanítások

Hitközségünk rabbija, Ráv Avrohom Meir Chaim Gestetner hírleveléből. Beszédek Az égből kapott Tóra A házasságról…