Tanítások

Tanítások, törvények, beszédek

Ábrázolás tilalma

Kérdés: Egy olyan törölközőt szeretnék a zsinagógának adományozni, amelyre egy kézmosó kisgyermek képét hímezték. Az…

Tóraolvasás szabályai

Mózes mesterünk elrendelte Izrael számára, hogy közösségben olvassanak a Tórából minden szombaton, hétfőn és csütörtökön…

Áldás étkezés után

Milyen mennyiségű étel elfogyasztása után vagyunk kötelesek étkezés utáni áldást mondani? Az étkezés előtti áldás…

Sávuoti szokások

1. Sávuot ünnepén tejes ételeket fogyasztunk a hagyomány szerint. Ennek a szokásnak több magyarázata is…

Purim szabályai

Purim ünnepén négy előírásnak kell eleget tennünk: megilaolvasás, adomány a szegényeknek, ajándékok küldése ismerőseinknek, és…

Általános szabályok

Az ünnepnapok szabályai hasonlóak a szombati előírásokhoz, de akadnak eltérések is. 1. Ünnepen megengedett, hogy…

Elektromos kapuk

Mi a teendő sábeszkor, ha egy olyan társasház kapuján kívánunk be- vagy kijutni, melyet elektromos…

Mosogatás

Abban az esetben mosogathatunk sábeszkor, ha a piszkos edényeket még az adott szombaton ismét használni…

Vivés, hordás

Szombaton tilos a lakásból vagy más magánterületről közterületre, például az utcára vinni dolgokat, s ugyanígy…

Főzés

A szombati főzés tilalma elsősorban a kli rison-ra, az „első edényre” vonatkozik, azaz arra az…

Gyertyagyújtás

A szombati és ünnepi gyertyagyújtás egy különleges micva, melyet bölcseink azért rendeltek el, hogy örömmel…

Ki Szécé, 2.

Hetiszakaszunk írja le a siluách hákén parancsolatát, melynek értelmében csak azután vehetjük ki egy fészekből…

Ki Szécé, 1.

Hetiszakaszunkban olvashatunk a „fészek kiürítésének” parancsolatáról. Ennek lényege, hogy ha egy madárfészekből ki akarjuk venni…

Pinchász

Pinchász története egy rendhagyó eseményt dolgoz fel a Tórában. Áron főpap unokájáról szól, aki mesterei,…

Ködojsim

Izrael Tórája sok figyelmet szentel a kohénokra és lévikre vonatkozó szabályoknak, melyek lényege, hogy a…

Töcáve

Az ezekben a hetekben olvasott tórai szakaszokban kapja meg Mózes a sivatagi Szentély berendezéseinek –…

Vájécé

A hetiszakaszben szereplő „és lefeküdt azon a helyen” (1Mózes 28:11) mondatot úgy értelmezik bölcseink, hogy…

Tojldojsz

„És küzdöttek a fiúk benne [Rebeka méhében], és elment megkérdezni az Örökkévalót.” Rási magyarázza: amikor…

Vájéró

Hetiszakaszunk elbeszéli Jicchák ősatyánk körülmetélését, majd rögtön ezután Jismáel távozását Ávráhám házából. A Zohár megvilágítja…

Szükesz ünnepére

A jeruzsálemi Szentély fennállásakor a sátoros ünnep idejében tartották a vidám vízmerítési ünnepséget, amelyről a…

Sovuojsz ünnepére

Sovuojsz, azaz a tóraadás ünnepe kiemeli a zsidó vallás egyik alapelemét, a próféták szavába vetett…

Peszách ünnepére

Peszách ünnepére kaptuk a “beszéld el fiadnak” különleges parancsát. Feladatunk a következő nemzedék számára átadni…

Átgyalogolni Budáról Pestre

Szabad-e sábeszkor átgyalogolni Budáról Pestre? Bölcseink megtiltották, hogy szombaton lakóhelyünktől 2000 ámónál messzebbre távolodjunk el,…

Peszách szabályai

EDÉNYEK Mivel igen nehéz az edényeket peszáchra kikóserolni, ezért helyes, ha vannak külön peszáchi edényei,…

A házasságról

„Negyven nappal a magzat fogantatása előtt égi hang szólal meg és kihirdeti, hogy kinek a…

Tanítások

Hitközségünk rabbija, Ráv Avrohom Meir Chaim Gestetner hírleveléből. Beszédek Az égből kapott Tóra A házasságról…