Tanítások, törvények, beszédek

Pinchász

Pinchász története egy rendhagyó eseményt dolgoz fel a Tórában. Áron főpap unokájáról szól, aki mesterei, Mose és Áháron felhatalmazása nélkül hajt végre halálbüntetést két vétkezőn. A körülmények sem hétköznapiak: mind Izrael vénei, mind vezetői tanácstalanul állnak a nép parázna kicsapongásai előtt. Pinchász azonban a várható következményekkel mit sem törődve radikális tettel vetett véget a bűnnek, annak ellenére, hogy a vétkes férfi Simon törzsének vezetője volt, akinek magas címe védelmet jelentett számára a felelősségrevonás elől. Ezen körülmény sem gátolta meg hősünket az igazságszolgáltatásban, hiszen Izrael tisztasága és szentsége került veszélybe, így dárdát ragadott és átdöfte a vétkezőket.

Így győzedelmeskedett az egyén ereje Izrael népében.

Pinchász a saját életét kockáztatta, amikor cselekvésre szánta el magát, s csak csoda segítségével kerülte el a felelősségrevonást. Bölcseink szerint tíz csoda segítette őt, és még így is nehezen menekült meg a bosszú elől. Ez azonban nem tartotta vissza attól, hogy megtegye, amit helyesnek vélt, annak ellenére, hogy Mose nem foglalt állást az ügyben s nem állt mellette, hogy tanácsával segítse.

Pinchász figyelmen kívül hagyta a rajta gúnyolódókat is, akik azt kiabálták felé: „Láttátok Puti fiát, Jitró unokáját, aki borjakat hízlalt a bálványoknak, most pedig ilyen túlbuzgóvá lett?” Az élcelődéssel Jitró, Pinchász nagyapjának bálványimádó múltjára utaltak, mondván, inkább hozzá illene e túlzott radikalizmus. Jobban sajátja az efféle viselkedés a bálványimádó népeknek, mint sem az Örökkévaló szolgáinak.

Íme egy újabb nehézség, amelyen felül kellett emelkednie.

Ebben állt Pinchász ereje: szívét és lelkét adta Istenéért, amikor bűnt látott. Semmi sem állhatott önfeláldozása útjába, egyedül is képes volt győzedelmeskedni. Jutalmul az Örökkévaló békeszövetséget (Brit Sálom) kötött vele, amelynél nagyobb kitüntetés nem létezik, hiszen magába foglalja Isten egyik nevét: Sálom. Azt mondhatnánk, hogy Pinchász tettéről nem éppen a béke jut eszünkbe, mégis éppen az ő elszántsága volt az, amely megvédte Izrael népének tisztaságát és szentségét, s emiatt érdemelte ki az Örökkévaló békeszövetségét.

MAOIH hírek
A hitközség friss hírei
A Magyarországi Autonóm Orthodox Izraelita Hitközség hivatalos közleményei és legfrissebb hírei.