Tanítások, törvények, beszédek

Cicesz – szemlélőrojt a ruhák sarkán

A négy sarokkal bíró ruhadarabokat cicesszel kell ellátni. A legkisebb méretű ruha hossza, mely ciceszre kötelezett, 36 cm, szélessége pedig 24 cm. A gyapjúból készült ruhák esetében tórai parancsolat a cicesz, más anyag esetében megoszlik a vélemény arról, hogy a kötelezettség tórai vagy rabbinikus eredetű. Egy teljesen műszálas ruhán lévő ciceszre ne mondjunk bróchét.

A tálisz koton felvételekor az „áser kidösonu bömicvojszov, vöcivonu ál micvász cicisz” áldást kell elmondani. Ha azonban a reggeli ima során nagy táliszt visel, akkor ne mondjon áldást a tálisz kotonra, hanem a nagy tálisz felvételekor mondott „áser kidösonu bömicvojszov, vöcivonu löhiszátéf bácicisz” bróche közben gondoljon arra, hogy ez a kis táliszra is vonatkozik.

Mielőtt magára ölti a táliszt, vizsgálja meg a ciceszeket, hogy nem szakadtak-e, majd válassza szét a szálakat egymástól. Tartsa a táliszt a feje fölött, és mondja el az áldást. Burkolja be a fejét vele néhány pillanatra, majd öltse magára.

Ha levesszük a táliszt, de feltett szándékunk hamarosan visszavenni, akkor nem kell megismételni az áldást. Ha azonban hosszabb idő telt el, akkor mondja el újra a bróchét.

A szakadt ciceszekkel a következőképpen járjunk el: Mivel négy szálból fonják a rojtokat, és egy lyukon átfűzik őket, ezért nyolc szálnak tűnnek. Ha csak a lyuk egyik oldalán lévő rojtok szakadtak el (akár mind a négy), akkor a tálisz még kóser, mert maradt még négy ép rojt a másik oldalon. Ha azonban mindkét oldalon elszakadt egy-egy rojt, akkor a tálisz már nem használható, mert elképzelhető, hogy ugyanannak a szálnak a két vége szakadt le, és így egy teljes szál megsemmisült.

Aki odafigyel a cicesz parancsának teljesítésére, arra az isteni dicsfény világít rá. A cicesz micvéje felér az összes többi micvével, ahogy a Tóra (4Mózes 15:39) is írja: „És legyen nektek rojt gyanánt, hogy lássátok azt és megemlékezzetek az Örökkévaló minden parancsairól és megtegyétek azokat”.

MAOIH hírek
A hitközség friss hírei
A Magyarországi Autonóm Orthodox Izraelita Hitközség hivatalos közleményei és legfrissebb hírei.