A hitközség friss hírei

A MAOIH elnökének közleménye

A Magyarországi Autonóm Orthodox Izraelita Hitközség (MAOIH) elnökének közleménye

A MAOIH 2022. október 27-én megválasztott elöljárósági tagjai, valamint 2023. február 22-én megválasztott új elnöke és főtitkára sajnálattal konstatálja, hogy Deutsch Róbert volt MAOIH-elnök a hittestvéri és emberi normákat felrúgva, a jogszabályokkal és a vallási törvényeinkkel dacolva nem fogadja el a MAOIH közgyűlésének többségi szavazással hozott jogszerű határozatát és az ezt követő jogi eljárás eredményét. Jelesül, hogy a közgyűlés őt elnöki tisztségéből visszahívta, ekként a MAOIH-nak új vezetése van. Meggyőződésünk, hogy Deutsch Róbert személyes harca árt a zsidóság és az ortodoxia megítélésének, és visszafordíthatatlan anyagi és erkölcsi károkat okoz a hitközségnek. Álláspontunk eddig az volt, hogy nem reagálunk Deutsch Róbert vádaskodásaira, ám az elmúlt napok történései után kénytelenek vagyunk néhány tényt rögzíteni.

„Vallási bíróságok”?

Deutsch Róbert azt állítja, hogy a MAOIH újonnan megválasztott vezetése nem követi az általa tévesen „izraeli és más vallási bíróságok”-nak nevezett testületek döntéseit, amennyiben közgyűlést hívott össze, amelyen jelöltette magát. A valóság ezzel szemben az, hogy éppen Deutsch Róbert ment (és megy) szembe az általa hivatkozott döntésekkel, hiszen ezek a döntések korábban többek között éppen személyével kapcsolatban születtek. Az eljárás során az egyházügyi államtitkárságra is eljutatott egyik „döntés” például így fogalmaz Deutsch Róberttel kapcsolatban: „semmilyen orthodox hitközségben nem viselhet elnöki tisztséget, legfőképpen nem a budapesti székhelyű orthodox hitközségben, melyet szentéletű rabbi mestereink alapítottak”. Deutsch Róbert ezt értelemszerűen nem követte, amikor fenntartotta elnökségét, és most is ezen igyekszik. Mindemellett konzekvens álláspontunk – egyezően a zsidó vallási joggal – az, hogy ezek nem tekinthetők rabbinikus vallásügyi bírósági döntéseknek, mert 1) nagy részben olyan rabbik „döntöttek”, akik vagy Deutsch Róbert vagy éppen az ő ellenzékének „alkalmazásában” álltak, és így nem tekinthetők elfogulatlannak; 2) nem követték a rabbinikus vallási szabályokban rögzített eljárásrendet: nem küldtek idézést az ellenérdekelt félnek, akit nem is hallgattak meg.

„Fantomtagság”?

Deutsch Róbert azt állítja, hogy az új vezetőséget „fantomtagság” választotta. A valóság ezzel szemben az, hogy a tagok felvétele az alapszabályban rögzített módon történt, és ezeket a tagfelvételeket – éppen Deutsch Róbert előterjesztése nyomán – a közgyűlés is jóváhagyta, mi több, további megerősítésként a jóváhagyás az alapszabályba is bekerült. Az általa „fantomtagokként” hivatkozott személyek nagy részének tagfelvételi kérelmén ráadásul éppen Deutsch Róbert aláírása hitelesíti a tagságot. Közülük többen részt vettek a 2022. október 27-i közgyűlésen, ahol Deutsch Róbertet a közgyűlés megerősítette elnöki tisztségében. Több mint elgondolkodtató, hogy Deutsch Róbert álláspontja szerint amikor őt magát „pajzsra emeli” a közgyűlés, akkor a közgyűlés és az annak alapját adó tagság tekintetében minden a legnagyobb rendben van, de ha ugyanez az összetételű közgyűlés meneszti őt, akkor hirtelen minden jogi hibában szenved. 

A kormány beavatkozott az egyház belügyeibe?

Deutsch Róbert úgy állítja be, mintha az új vezetőség állami jóváhagyása jogellenes lenne. A valóság ezzel szemben az, hogy az egyházügyi államtitkárság a 2011. évi CCVI., a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló törvényben rögzítettek szerinti közigazgatási hatósági eljárást folytatott le a változás bejegyzésével kapcsolatban. Ugyanolyat, mint négy hónappal korábban, amikor Deutsch Róbert úr elnökségét PaskeszZev vitatta. Akkor, egy ugyanilyen eljárás keretében, 2023. január 17-én, az egyházügyi államtitkárság Deutsch Róbert elnökségét jóváhagyó döntést hozott. Ahogy az a döntés is jogszerű volt, úgy volt ez a mostani is a jogszabályok szerinti.

A zsinagóga lelakatolása

Deutsch Róbert azt állítja, hogy a Kazinczy utcai zsinagóga és a MAOIH-székház el lett foglalva. 

A valóság ezzel szemben az, hogy a hivatalosan bejegyzett új elnöknek és munkatársainak kötelességük ellátni a hitközség képviseletével járó mindennapi feladatokat, és ennek során nem lehetnek tekintettel Deutsch Róbert személyes egyet nem értésére. Az imádkozást újra kellett indítani, így a zsinagógát meg kellett szabadítani a Deutsch Róbert által rátett lakattól. Deutsch Róbert hivatkozik a közigazgatási bíróságra benyújtott fellebbezésükre. Abban az esetben, ha bíróság a hatósági döntés végrehajtásának felfüggesztése mellett döntene, és Deutsch Róbert elnöki pozícióját visszaállítaná, úgy természetesen mi – jogkövető magatartást tanúsítva – nem fogjuk hátráltatni az átadás-átvételt, és semmiképpen nem lakatoljuk le az irodát és a zsinagógát.

Deutsch Róbert az EMIH rabbijaitól tanult, most őket sértegeti

Deutsch Róbert azt állítja, hogy az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség (EMIH) puccskísérletéről van szó. Egyben azt sugallja, mintha az EMIH-nek, valamint az EMIH rabbijainak „semmi köze sem lenne a magyar orthodoxia hagyományaihoz”. Álláspontunk szerint ez erkölcsileg minimum visszás, figyelembe véve, hogy Deutsch Róbert az EMIH rabbijai segítségével került közel a valláshoz, és ő maga, miként családja is állandó jelleggel igénybe veszi az EMIH vallási és oktatási szolgáltatásait. Olyan rabbikat sért meg, mint pl. OberlanderBaruch rabbi, akinek már nagyapja is a híres Kazinczy utcai „Tajrászban” tanított. Abban az épületben, amelyet Deutsch Róbert a minap lelakatolt.

Az ortodoxia hagyományai sértetlenek maradnak

Deutsch Róbert azt sugallja, hogy az EMIH át akarja venni a „hatalmat”, a zsinagóga hagyományait és imarendjét meg akarja változtatni, stb. A valóság ezzel szemben az, hogy ilyen terv nincs. A MAOIH hagyományai sértetlenek maradnak, sőt a Deutsch Róbert által bevezetett „újítások” is ki lesznek javítva. Ezenkívül minden közösségi alkalmazottat, beleértve PaskeszZevet is, felkértünk, hogy maradjanak a MAOIH kötelékében, fizetésük továbbra is biztosítva lesz.

Mazsihisz

Deutsch Róbert vádaskodásai számos ponton feltűnően összecsengenek a Mazsihisz leköszönő elnökének bizonyos állításaival. Tiszta szívből reménykedünk abban, hogy nem arról van szó, hogy  a Mazsihisz, illetve Deutsch Róbert politikai és anyagi érdekeit sérti, hogy a MAOIH élére olyan vezetés került, amely ortodox és haszid zsidókból áll, és amely a másik ortodox közösséggel, az EMIH-hel szoros kapcsolatot ápol, és ez magyarázza a támadásokat.

Káosz a pénzügyekben

Sajnálatos módon az elmúlt héten azzal kellett szembesülnünk, hogy Deutsch Róbert káoszt hagyott maga után a MAOIH pénzügyeiben. Elkezdtünk egy átfogó átvilágítást, amelynek eredményeiről mindenképpen számot fogunk adni. Ám már most látható, hogy a pályázati források elköltésével kapcsolatban kérdések merülhetnek fel, hogy a szerződések, számlák és kapcsolódó teljesítésigazolások körül sem világos minden, hogy a könyvelés további értelmezésre fog szorulni, hogy meg kell majd vizsgálni az esetleges összefonódásokat Deutsch Róbert szájsebészeti árucikkekekkel kereskedő magáncége és a MAOIH pénzügyei között, valamint megvizsgálandó, hogy miként lehetséges az, hogy a MAOIH bankszámlái konganak az ürességtől. Feltárásra szorul majd az is, hogy miként kaphatott megbízásokat a MAOIH-tól az az ügyvéd, aki egyben Deutsch Róbert képviselője a volt elnök válóperében.

Az elmúlt héten azzal kellett szembesülnünk, hogy Deutsch jelentős pusztítást végzett a MAOIH környékén. A következőket hagyta maga után: 

  • Szétszórt tóratekercseket a „levéltárban”, 
  • közel 2 milliárd forintnyi elköltött, de nem elszámolható pályázati forrást,
  • szerződések és teljesítésigazolás nélküli számlákat,
  • átláthatatlan könyvelést, 
  • furcsa összefonodásokat szájsebészeti árucikkekekkel kereskedő magáncége és a MAOIH pénzügyei között,
  • összesen közel 90 millió Ft értékben kifizetetlen számlákat.

A párhuzam

Tegnap a Klubrádió „Megbeszéljük” című műsorában Deutsch Róbert az alábbi kijelentéseket tette: „pár évvel a holokauszt után … ahol 10 hónap alatt 600.000 zsidót megöltek … a nácik ezt nem tudták megvalósítani, hogy az orthodoxia itt megszűnjön … egy másik zsidó csoport próbálja megtenni.” A fájdalomtól nem jutunk szóhoz. Szinte napra pontosan 79 évvel ezelőtt kezdődtek el a magyarországi deportálások, amely során közel félmillió magyar zsidó embert hurcoltak el, többségüket a biztos halálba. Az a zsidó ember, aki a nácik soha el nem feledhető és soha meg nem bocsájtható népirtásához hasonlítja egy másik zsidó szervezet tevékenységét, egy olyan szervezetét, amelynek rabbijai a Tóra tanulásának és tanításának szentelik az életüket, egyszer és mindenkorra kiírja magát a zsidó közéletből. Próbáljuk megérteni, hogy mi munkálhat Deutsch Róbertben, hogy ilyen képtelenségeket hord össze a médiában. 

A jövő: rendrakás, rabbiválasztás, a vallási élet építése

A MAOIH új vezetése mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy a jelenlegi zűrvart minél hamarabb lezárja. Rendbe tesszük a hitközség pénzügyeit, és elkezdünk dolgozni a csődközeli helyzet reparálásán, továbbá mihamarabb rabbit választunk a hitközségnek, és nekilátunk a vallási élet újraépítésének.

Ami ma a közösségünk körül keltett mesterséges hisztériakeltéssel zajlik, szégyenünk, egyben mártírjaink emlékezetének megcsúfolása is. Ne hagyjuk a gyűlöletet győzedelmeskedni! Hallgassunk a józan észre, hallgassunk hagyományainkra, hallgassunk vallási parancsainkra!

Budapest, 2023. május 12. 5783. Ijár 21.

Keszler Gábor, 

a MAOIH elnöke

MAOIH hírek
A hitközség friss hírei
A Magyarországi Autonóm Orthodox Izraelita Hitközség hivatalos közleményei és legfrissebb hírei.