A hitközség friss hírei

Csillagokról, fövenyről és a föld poráról

A hajdani zsidó népszámlálásról, melyről e heti szakaszunk elején olvasunk, Bölcseink három dolgot jegyeznek meg. Hogy Isten Ávrahámot azzal áldotta meg, hogy utódai a csillaghoz hasonlítsanak. A csillagoknak különböző fokozatai vannak, vannak kisebbek és nagyobbak, de egyben közösek: valamennyien pontosan futják be pályájukat. Így Izrael gyermekeinek is arra kell törekedni, hogy legyenek bár a társadalom akármelyik fokán, életük igazi hivatásához ragaszkodniuk kell, hogy a Tóra égi fényének odaadó sugárzói legyenek.

Bölcseink Jicchákkal folytatják, aki azt az áldást kapta, hogy leszármazottjai olyanok legyenek, mint a tenger fövenye, mely nem megszámlálható sokaság. A tengerek hullámai elnyeléssel fenyegetik a szárazföldet, de Jób úgy mondja, hogy Isten „kaput és reteszeket” helyezett a víz elé, hogy megóvja a partot a „gőgös hullámok hatalmától”. Izrael népét is szennyes hullámok próbálják a mélybe taszítani, de az Örökkévaló segít az ellenállásban.

Isten Jákovnak pedig azt mondta, hogy ivadékai olyan számosak legyenek, mint a föld pora. Ahogy a csillagok bizonyos távolságban vannak egymástól, úgy az egyes homokszemek sem tapadnak egymáshoz, de ha nedvesség éri, akkor egymáshoz tapadnak. A Talmudban áll, „Ha Izrael felfelé halad úgy a csillagokig ér, de hogyha lefelé süllyed, akkor a föld porába esik.” Azaz csak addig tarthat valaki felfelé, míg nem követi az egymástól messze lévő csillagok példáját. Mert mihelyst azokat kezdi követni, azaz Izrael fiai eltávolodnak egymástól, s mindegyikük önálló csillagnak tartja magát, mely minél nagyobb távolságra szökik csillagtestvéreitől, akkor rögtön megszűnik a felfelé való haladás, akkor süllyedni kezd Izrael, míglen a föld poráig süllyed. De mihelyt port ér, azaz elérte a mélypontot, s megszívleli a por által nyújtott példát, mely por, hogyha eső ér, összetapad, egymáshoz ragad, akként Izrael is szorosan összetart, kitépi hitközségi kebléből a pártoskodásnak, gyűlölködésnek átkos méregfogát, akkor megszűnik a süllyedés és újból felfelé kezd lendülni Izrael sorsa!

Fischer Mordche Efrájim Fischl zc”l sárospataki rabbi tanítása

MAOIH hírek
A hitközség friss hírei
A Magyarországi Autonóm Orthodox Izraelita Hitközség hivatalos közleményei és legfrissebb hírei.