A hitközség friss hírei

Rajs Hásono és a könnyek

בס”ד

Rajs Hásono közeledtével megtéréssel (önvizsgálattal), odaadó, mélyebb imával, több jótékonykodással készülünk az égi ítéletre.

Az ítélet napján (יום הדין) azután, a sófár megrendítő hangját hallva, őszinte megtéréssel – sokunk könnyekkel is sírva – reménykedünk az Örökkévaló kedvező ítéletében.

Imáink, gondolataink ekkor nemcsak magunkról szólnak, hanem szeretteinkért, családtagjainkért, szülőknek gyermekeiért, gyermekeknek szüleiért, szűkebb- és tágabb közösségünkért, egész Am Jiszroélért.

Szinte magától értetődő szokássá vált a sírás ezekben a napokban annyira, hogy az Arizal kifejezetten mondja is:

”…שמי שאינו בוכה בימים אלה, אין נשמתו טובה ושלימה”

Azaz: „Aki nem sír ezekben a napokban, annak nem jó és nem teljes a lelke

Itt nyilván a megtérés és bűnbánat mélységére, valódiságára utal, nemcsak annak formális teljesítésére.

Felvetődik egy kérdésünk a sírás elterjedt szokásával kapcsolatban Rajs Hásono vonatkozásában:

Minden szempontból a Jom tov (jantev) halochoi vonatkoznak rá. A lakomákat (sz’udajsz), az öltözködést, a tárgyak közterületen vivését, a tűzről-tűzre gyújtást – és még folytathatnám – illetően.

Minden jantev-kor micve a שמחת יום טוב és az עונג,  vagyis a jantevi (belső) öröm és a nap (spirituális szintű) élvezése. Mindehhez munkatilalom és az anyagi javak (lakomák, hús, bor, és még folytathatnám) élvezése, az ünnepi ruha viselése is társul.

Jantevkor nem szomorkodunk, nem aggódunk, ugyanakkor Rajs Hásono napjára a „többlet öröm” – שמחה יתרה – éppen az égi ítélet súlyossága miatt nem jellemző. (Példának okáért nem mondunk Hálélt.)

De sírni szabad?

Azt találjuk, hogy halacha szerint a milo (b’risz milo) eltolja a Sábeszt és a Jantevet is.

מילה דוחה שבת ויום טוב, ami azt jelenti, hogy a nyolcadik napi briszt el kell végezni Sábeszkor és jantevkor is, vagyis a micvát teljesíteni kell idejében, és ez ebből a szempontból „eltolja”, vagyis felülírja a szombatra és ünnepnapra vonatkozó tilalmakat.

A megtérés parancsáról – többek között – ez áll Szent Tóránkban:

(ומלתם את ערלת לבבכם וערפכם לא תקשו עוד” (דברים י, ט”ז”

„Metéljétek körül szíveteket és nyakatokat ne keményítsétek többé” (D’vorim, 10. fej. 16. mondat)

Ha tehát Sábeszkor és Jantevkor is el kell végezni a b’riszt – ami pedig sírással jár – akkor a „szív körülmetélése”, a megtérés is járhat sírással. 

Az őszinte megtérésből fakadó könnyek tehát nem sértik a Rajs Hásono jantevi jellegét.

כתיבה וחתימה טובה

Dan Daniel

MAOIH hírek
A hitközség friss hírei
A Magyarországi Autonóm Orthodox Izraelita Hitközség hivatalos közleményei és legfrissebb hírei.