A hitközség friss hírei

A holokauszt áldozataira emlékezünk

A holokauszt nemzetközi emléknapja minden év január 27-e, az emléknapot az ENSZ közgyűlése 2005. november 1-jei határozatával létesítette. Az emléknap a legnagyobb második világháborús megsemmisítő tábor, az auschwitzi koncentrációs tábor felszabadításának évfordulója.

A holokausztban érintett népek kezdetben a saját nyelvükön nevezték el a második világháborús népírtás borzalmát: a zsidók „soá”-nak (a השואה – hásoá héber szó jelentése „csapás”), a romák Porajmos-nak (elemésztés) hívják.

Az áldozatok számát több különböző becslés próbálta felmérni. A széles körben elfogadott számok öt és hatmillió között mozognak. A jeruzsálemi Jad Vasem Intézet valamivel több mint 4 millió áldozatot tart nyilván név szerint. A második világháború előtt nagyságrendileg 9,5 millió volt az európai zsidók létszáma.

A roma népesség is jelentős áldozatokat szenvedett a holokauszt során: a különböző becslések szerint a kétmilliós európai cigányság 10–30%-át gyilkolták meg.

A náci Németország üldözte a fogyatékkal élőket, a politikailag másként gondolkodókat, egyéb kisebbségeket is.

Leírni is fájdalom: a nácik és kollaboránsaik körülbelül 1,5 millió gyermeket öltek meg. Az áldozatok között több mint egymillió zsidó gyerek, több tízezer roma gyerek, fizikailag vagy mentálisan sérült német gyerekek, továbbá lengyel gyerekek, valamint a megszállt szovjet területen élő gyerekek voltak.

A MAOIH vezetősége megrendülten, az emlékezet soha el nem múló igényével hajt fejet minden, a holokausztban mártírhalált halt áldozat előtt felekezetre, nemre, nemzetiségre és politikai véleményére való tekintet nélkül!

Emlékükből fakadjon áldás!

MAOIH hírek
A hitközség friss hírei
A Magyarországi Autonóm Orthodox Izraelita Hitközség hivatalos közleményei és legfrissebb hírei.