A hitközség friss hírei

A MAOIH vezetőségének közleménye

Megkezdődhet az az építő munka, amelynek eredményeképpen a magyarországi ortodoxia ismét a régi fényében tündökölve, az őt megillető helyet foglalhatja el a hazai és a nemzetközi zsidóság palettáján. A bevett egyházak adatainak nyilvántartását vezető miniszter ugyanis szinkronba hozta az egyházi nyilvántartást a 2023. február 22-e óta fennálló tényleges jogi állapottal, és nyilvántartásba vette a MAOIH elnökeként Keszler Gábort, főtitkáraként Oirechman Smuel rabbit. 

A megválasztott új vezetők, karöltve a Hitközség három további elöljárójával, számítanak a közös munkában a MAOIH teljes tagságára, miként szövetségesként tekintenek a másik két bevett zsidó egyházra, valamint az egyéb zsidó szervezetekre a magyar zsidóság egészét érintő ügyek melletti kiállás során. 

E konstruktív szellemben – a világi jogszabályok és az orthodox zsidó etika szabályai szerint – kívántuk lefolytatni az átadás-átvételt a MAOIH korábbi vezetőjével, azonban lelakatolt, leláncolt ajtajú zsinagógák, bezárt kóser étterem, és ennek megfelelően teljes mértékben elutasító hozzáállás fogadott minket a korábbi vezető részéről. 

Egyértelmű mindenki számára, hogy a hitéleti feltételek biztosítása egy Egyház alapvető kötelezettsége, Tóránk és a belőle fakadó további szent tanításaink ennek a hitbéli meggyőződésnek a megélését és a továbbadását rendelik részünkre. A hitélet biztosítása és a hitközség működőképességének megőrzése érdekében az új és legitim vezetés teljesen békés, jogszerű módon jutott be a zsinagógákat is magába foglaló ingatlanba, mivel a MAOIH biztonsági szolgálata egyértelműen átlátta a ténybeli és jogi helyzetet, és a bejegyzett új vezetés előtt – külön erre irányuló kérés nélkül – szó szerint megnyitotta a kapukat. 

Mostantól az orthodoxia zsinagógái és kóser étterme újra várja a híveket bel- és külföldről egyaránt, ezáltal is hitet téve a vallásos orthodox zsidó élet feltételeinek a biztosítására. 

A MAOIH megújult vezetése bízik abban, hogy céljait a magyar zsidóság – határainkon innen és túl – egésze, a magyar zsidóság valamennyi legitim képviselete, továbbá a teljes magyar társadalom támogatja, vallási meggyőződésétől függetlenül. A sok száz éves hagyományokkal rendelkező magyarországi ortodoxia továbbélése mindannyiunk érdeke: neológ, status quo és ortodox hittestvéreinké, más felekezethez tartozó honfitársainké egyaránt. 

MAOIH hírek
A hitközség friss hírei
A Magyarországi Autonóm Orthodox Izraelita Hitközség hivatalos közleményei és legfrissebb hírei.