A hitközség friss hírei

A morál szerepe a zsidóságban

A zsidó nép mindig nagy súlyt fektetett a morális életmódra és a szép lelki tulajdonságokra. Ezeket még a tudásnál is többre becsülte. A prófétáknak is csupán azért volt oly óriási kihatásuk a zsidóságra, mert morál tekintetében fölötte álltak minden kritikának, s ez az erkölcsi erő adta meg a bátorságot, hogy még a leghatalmasabb zsidó királyokkal is szembe mertek szállni.

A zsidóság vezetői jól tudták, hogy a zsidó vallási törvények pontos betartása nem lehet maradandó, nem örökölhető át apáról fiúra, ha azon vallásos életmódnak nem a morál az alapbázisa. Ezért különösen fontos, hogy saját életmódunkkal is példával járjunk elő a közösségünkben.

Mindenki által ismert tény, hogy a מוסר, a morál tanait sokkal nehezebb az életben megvalósítani, mint a vallás tanait. Utóbbiakat csak ismerni kell, hogy azokat megtarthassuk. A מוסר törvényeinek megtartására ellenben hosszú, állandó és kitartó önnevelésre van szükségünk. Hiába ismerjük a שלחן ערוך összes törvényét, ez még nem mentesít minket attól, hogy gőgös, erőszakos, haragtartó vagy kicsinyes emberek legyünk.

Mik hát azok a tanok és erények Ráv Jiszroél Szalanter זצ”ל szerint, melyekkel példamutató zsidókká válhatunk?

Az ember legyen nyugodt lelkiállapotú, s ne engedje magát kihozni a sodrából. Legyen türelmes az emberekkel és olyan bajokkal szemben, melyek önhibáján kívül történnek körülötte. Lelke legyen kiegyensúlyozott. Hanyagolja a lustaságot, cselekedjen frissen. Legyen tiszta nem csak ruhájában, de lelkében is. Legyen szerény, aki felismeri saját hibáit, és képes szemet hunyni mások hibái felett. Tudjon hallgatni, mielőtt megszólal, és gondolja meg jól, hogy vajon nem árt-e beszédével jobban, mint ha hallgatna. 

A hatalmas birodalmak omlottak össze a morál hiányában, elképzelhető lehet-e hát az Orthodoxia újjáépülése a megfelelő viselkedésünk nélkül? Ne csupán tudásunkat bővítsük, de igyekezzük Tóránk erkölcsi szellemében is élni, s vegyünk példát Ávrahám ősapánkról.

Ráv Jiszroél Szalanter képe a Torah-box.net-ről

A temesvári R. Fleischer Lipót Zsidó Ujság 1931. október 9-én megjelent cikke alapján.

MAOIH hírek
A hitközség friss hírei
A Magyarországi Autonóm Orthodox Izraelita Hitközség hivatalos közleményei és legfrissebb hírei.

Pészách 5784

Tisztelt Hittestvéreim, kedves Olvasók! A Tóra Fényénél – Sokszínű orthodox zsidó életvilágok a hurbán előtt…