A hitközség friss hírei

A nagyoroszi rabbi 90 éve tért vissza Teremtőjéhez

A polgári naptár szerint idén március 24-ére esik a nagyoroszi rabbi, Ráv Lőrincz Jicchák (1853–1933), évfordulója, niszán 2. A rabbi kerek, 90. halálozási évfordulója alkalmából idézzük fel a Zsidó Ujságban közölt nekrológját:

„A magyarországi orthodoxia körében mélységes részvétet fog kelteni a 80 éves aggastyán nagyoroszi főrabbinak R. Jicchok Lőrincznek kedden bekövetkezett elhunyta. Csütörtökön temették nagy részvéttel és heszpeddel. Tíz gyermeke siratja.

A megdicsőült a régi gárdából való; R. Áron Dovid Deutsch balassagyarmati gáon tanítványa volt; azoknak sorából került ki, akik még átélték azokat a harcokat, amelyeket az orthodoxiának vívni kellett önállóságáért. A boldogult azonban a béke embere volt. Kis Nógrád megyei faluban székelt 52 év óta, s egynéhány szomszéd helység tartozott rabbisági kerületéhez. Valamikor a falusi s a kisebb hitközségek az orthodox zsidóság nagy erősségei voltak. »Menjünk ki, Kedveltem a mezőre, időzzünk a falvakban« (nolinó bak’ forim)! A szentírás e szavát a Talmud így írja körül: »Ne ítélj meg bennünket a nagyvárosok lakossága szerint, ahol a mindenféle bűnök tanyáznak hanem a faluban élő emberek mértékével nézz reánk, akik a Tóra útjain haladnak.« Így volt régen. Most megváltozott a helyzet. A falusi zsidóságot a gazdasági helyzet kiszorította a faluból s a város felé sodorta, a megmaradt gyér számú falusi lakosságnak ellenálló képessége a környezet vallástalanító hatásával szemben egyre gyengébb (nolino bakajfrim). Nagy s nehéz feladat van tehát egy kimondott falusi kerülettel bíró orthodox rabbinak.

R. Jicchok Lőrincz teljes odaadással az orthodox tradíciók fenn- tartásáért szállott síkra, békés, szelíd, derék egyénisége példaadó volt. Egész énje mély vallásosságot sugárzott, szerény életpozí- ciójának állandó Tórabúvárkodása, tiszteletet s megbecsülést szerzett. »V’ holach lefonecho cidkechó« – vonuljon el előtte az ő jámborsága, amikor I’ten dicsősége most magához szólította.”

Nagyorosz kis zsidó temetője szépen karbantartott, a rabbi sírja fölött csinosan felújított kis ohel várja a látogatókat.

MAOIH hírek
A hitközség friss hírei
A Magyarországi Autonóm Orthodox Izraelita Hitközség hivatalos közleményei és legfrissebb hírei.