A hitközség friss hírei

A szatmári rebe a Kazinczy nagyzsinagógában

Polgári időszámítás szerint ma van Reb Teitelbaum Joel (1887–1979) vagy közkedvelt nevén, Reb Jojlis jorcájtja, áv hó 26. Évfordulója kapcsán idézzük fel az Orthodox Zsidó Ujságban megjelent beszámolót, amikor a rebe a Kazinczy utcai nagyzsinagógába látogatott.

1942. május 30-án a budapesti Kazinczy utcai orthodox nagyzsinagóga és környéke zsúfolásig megtelt emberekkel, akik azért jöttek, hogy hallhassák Teitelbaum Joel szatmári rebét:

„Pár perccel 12 előtt kezdte meg beszédét a főrabbi. Drósójának alap gondolatmenete, ősének a »Jiszmach Majsé«-nak vezérfonala volt: a megingathatatlan Isten-bizalom Izráel megváltásában és a Szentély újbóli, Isten általi, hamaros felépülésében.

Kiindult a hetiszakaszból és részletezte a hozzá fűződő midrásokat. Azzal kapcsolatban, hogy a fiatalabb K’hosz fiairól, a frigyszekrény őrzőiről való intézkedés már az előbbi hetiszakaszban olvasható és az idősebb, de külső munkákat végző Gérsajn fiairól szóló előírás csak a maiban van, azt a következtetést vonja le, hogy nálunk a Tórának mindenütt elsőbbsége kell legyen. Azt
viszont, hogy az oltár felavatásánál már a Tórát reprezentáló Jiszochort is megelőzte Jehüdó törzse, akként magyarázza, hogy a »meszirasz hanefes«, a zsidó ügyért és vallásosságért való önfeláldozás, még a Tóra tiszteletét is meg kell, hogy előzze […]

Látszólag nyugodtan, de belső tűzzel beszél. Hallgatósága lelkébe bizonyos fluidum árad, mindenki érzi, hogy Izráel egyik kiválósága szavait hallgatja, senki sem vonhatja ki magát hatása alól. Különösen szívhez szóló volt az a fejtegetése, amelyben – itt azután rendkívül élesen – kikelt a szemérmetlen, hiányos női ruhaviselet ellen. Ugyancsak éles müszort mondott a hézagos vallási
gyermekneveléssel kapcsolatban. A feddésekből kiindulva szellemesen magyarázta a Talmud egyik mondását, miszerint: »Nehéz a mai időben moralizálni, mert ha valakinek azt mondják: szálka van a fogaid között, azt a feleletet kapja: vedd ki előbb szemeidben levő gerendát.« (»Tül kiszem mibén sinecho, tül kajre mibén énecho.«)”

„A szatmári főrabbi a Kazinczy-templomban”, Orthodox Zsidó Ujság, 1942. 4. évf. 24. szám, 4.

MAOIH hírek
A hitközség friss hírei
A Magyarországi Autonóm Orthodox Izraelita Hitközség hivatalos közleményei és legfrissebb hírei.