Tanítások, törvények, beszédek

Ábrázolás tilalma

Kérdés:

Egy olyan törölközőt szeretnék a zsinagógának adományozni, amelyre egy kézmosó kisgyermek képét hímezték. Az a kérdésem, hogy jelent-e ez problémát?

Válasz:

A Sulchán Áruch Jore Deá traktátusának 141. fejezete megtiltja az emberábrázolást, arra a tórai versre hivatkozva, hogy „ne csináljatok [ábrázolást] velem”. Azaz ne ábrázoljátok azon emberszerű alakokat, amelyek a próféták látomásaiban jelennek meg. Ez a tilalom azonban csak a kidomborodó ábrázolást tiltja, azt is csak abban az esetben, ha a teljes alakot ábrázolják, annak minden testrészével együtt, a lábától a fejéig, illetve abban az esetben, ha az arcot ábrázolják. Az Ön esetében, mivel a hímzés kidomborodik, s ábrázolja az arcot is, a dolog tilalmas, még abban az esetben is, ha nem jelenik meg a gyermek teljes alakja, csupán a mellkasa és a feje. Van azonban lehetőség arra, hogy mégis megengedhető legyen a dolog: amennyiben nem egy zsidó készíti a hímzést, hanem egy nem zsidó üzletében vásárolja meg. Ugyan egy zsidó nem kérhet meg egy nem zsidót arra, hogy valamilyen tilalmas dolgot tegyen meg a számára, ám mivel ebben az esetben a nem zsidó nem saját kezüleg végezné a hímzést, hanem gép segítségével, a dolog mégis megengedhető.

Felvetődik azonban még egy kérdés: tarthatunk-e egy ilyen tárgyat otthonunkban, még ha egy nem zsidó készítette is? Bölcseink úgy rendelkeztek, hogy nem szabad tiltott ábrázolást tartani otthonunkban, nehogy felmerüljön a bálványimádás gyanúja. Itt is van azonban lehetőség a könnyítésre, mert egyfelől a törölköző nem egy értékes tárgy, tehát nem valószínű, hogy eszköze lenne bálványimádásnak, másfelől közösségi használatra szánták, és nem feltételezhető a közösség tagjairól, hogy az ábrázolással tiltott szertartartásokat végeznének. Mindent egybevéve kijelenthetjük tehát, hogy megengedett a fent említett hímzett törölköző használata a zsinagógában.

MAOIH hírek
A hitközség friss hírei
A Magyarországi Autonóm Orthodox Izraelita Hitközség hivatalos közleményei és legfrissebb hírei.