A hitközség friss hírei

Az este lényege a szabadság továbbadása

Peszách, az Egyiptomból való kivonulás elbeszélése a világ egyik legrégebbi és legnagyobb története. Egy nép elnyomását meséli el, mely végül a tíz csapás után, és egy hosszú sivatagi vándorláson keresztül szabaddá válik.
Ma este, amikor beköszönt Peszách, a nemzetünk születésnapjára fogunk emlékezni, melyet nemzedékről nemzedékre közvetítünk, hogy a szabadságunk születésének folytonosságát fenntarthassuk.
A szabadság tükröződik a héber megfelelőjében is: „cherut”. A Tóra célja, hogy egy olyan társadalmat alakítson ki, mely az igazságosságra és az együttérzésre épül, mindkettő Isten és az általa történt teremtés elismerésén múlik.

Este, a Hágádá Mágid részében olvassuk majd, hogy Rabbi Gámliél azt mondja, hogy aki nem beszélt a peszáchi bárányról, a maceszről és a keserűfűről, vagyis a márorról, az nem teljesítette a széderesti kötelességét.
Miért? A peszáchi bárány a luxus étele, egyértelműen a szabadságot szimbolizálja. A keserűfű íze miatt a rabszolgaságra utal. A maceszben pedig mindkettő szimbolikája ötvöződik. Ez volt a kenyér, amit rabszolgaként ettek, s ez volt az, amit már mint szabad emberek először ettek.
A szédereste a központjában a gyermekek vannak, hiszen ők lesznek azok, akik majd felnőttkorukban tovább adják népünk történetét, így lesz biztosítva, hogy őseink megszabadulása sosem fog feledésbe merülni. Ennek az éjszakának a célja, hogy büszkeséget és a szabadság érzését adjuk át gyermekeinknek.

Chág száméách,
Paskesz Sharon

Pesach

The story of  Pesach, of the Exodus from Egypt, is one of the oldest and greatest in the world. It tells of how one people, experienced oppression and were led to freedom through ten plagues and a long journey across the desert.
On this night the nation celebrates its birthday. We remember ourselves.
We convey from generation to generation the creation of continuity and freedom.
Freedom itself is reflected in the Hebrew word: Cherut. The ultimate aim of Torah is to fashion a society on the functions of justice and compassion, both of which depend on recognising sovereignty of God and the integrity of creation.

We read in the Magid section of the Hagadah of Rabbi Gamliel who said that the one who didn’t discuss the Pesach lamb, the matzah and the bitter herbs had not fulfilled their obligation of the Seder.
The Pesach lamb, a food of luxury, symbolise freedom. The bitter herbs represent slavery due to their sharp taste.
The matzah combines both. It was the bread the Israelites ate in Egypt as slaves. It was also the bread they ate when leaving Egypt as free people.
In the Seder celebration, children have a central place, for they are the ones that accepted into their hands the memory as a deposit in order to pass it on to their own children.
This night is meant to give ourselves and our children handfuls of Jewish pride and real freedom.
A celebration in which past generations become acquainted with generations to come, become connected with one another and endear themselves to each other.
(Sacks, Neugrodchl)

Chag Samech,
Sharon Paskesz

Kép forrása.

MAOIH hírek
A hitközség friss hírei
A Magyarországi Autonóm Orthodox Izraelita Hitközség hivatalos közleményei és legfrissebb hírei.