A hitközség friss hírei

„Menj el országodból, szülőföldedről és atyád házából”

Lech-Lechá (1Mózes 12:1–17:27.)

„[…] Menj el országodból, szülőföldedről és atyád házából […] És teszlek téged nagy néppé és megáldalak s naggyá teszem nevedet […]” (1Mózes 12:1–2.) – Miért ígéri meg az Örökkévaló mind ezeket az áldásokat, annak ellenére, hogy ez volt az Ábrahámot ért 10 megpróbáltatás egyike. Azt gondolhatnánk, hogy még nagyobb lett volna a próba mindezen ígéretek nélkül. A berdicsevi Ruv, a קדושת לוי, azt mondja: fordítva, pontosan ezek az ígéretek tették a megpróbáltatást még nagyobbá. A Teremtő meg akarta megvizsgálni, azért megye-e Ábrahám ősapánk Erec Jiszroélba, hogy megkapja mind ezeket az áldásokat, vagy pedig egyáltalán nem tekintett saját javára, hanem csakis az Örökkévaló akaratát megtenni. Ezért kapja Ábrahám mind ezeket az ígéreteket, hogy a Teremtő megnézze mi lesz az ő célja. A Tóra pedig maga tanúsítja: „És elment Ábrám amiképpen szólt hozzá az Örökkévaló” (1Mózes 12:4.). Az אור החיים הקדוש magyarázata szerint Ábrahám szándéka csakis az Örökkévaló akaratának teljesítése volt.

Utalást találunk itt három dologra amit az Atyák bölcs tanításainál találunk: „Három dologra légy tekintettel, úgy nem jutsz a bűn hatalmába: tudd, honnan jöttél, hová mégy és ki előtt kell majd felelned és számot adnod.” (3. fej. 1. misna). 

– „országodból”: az ország földjét jelenti, ahova visszatér a test, amikor eljön az ideje – „Hova         mégy? olyan helyre ahol por, kukac és féreg van.”

– „szülőföldedről”: a születést jelenti, „honnan jöttél? romlandó csírasejtből.”

– „atyád házából”: ez az emlékeztet, hogy majdan az égi Atyánk előtt kell számot adnunk, „És ki előtt kell majd felelned és számot adnod? A királyok királya a Szent előtt áldassék Ő.”

Bölcseink azt mondják: „A legnagyobb az emberek közül Ábrahám ősapánk volt, akinek evése és ivása 74 emberével ért fel.” (מסכת סופרים 21) Mi a magyarázata ennek a tanításának? Úgy áll a Szináj hegyi kinyilatkoztatásnál: „És fölment Mózes meg Áron, Nodov és Ávihu, meg 70 Izrael vénei közül […] nézték az Örökkévalót és ettek, ittak.” Íme 74 ember volt ott, akik elérték az Teremtő megismerésének legmagasabb szintjét. Ezt nevezi a Tóra evésnek és ivásnak. Ez az, amit Bölcseink tanítanak, hogy Ábrahám ősapánk „evése és ivása”, vagyis az Örökkévalónak megismerése olyan volt mint a Tóra adásnál a 74 legnagyobb emberé (דער װילנער גאון).

Gut sábesz, Paskesz Zev

MAOIH hírek
A hitközség friss hírei
A Magyarországi Autonóm Orthodox Izraelita Hitközség hivatalos közleményei és legfrissebb hírei.