A hitközség friss hírei

Pollák bonyhádi rabbi

Ráv Pollák Mose háLévi jorcájtja

A polgári naptár szerint idén október 29-ére, sábeszre esik a bonyhádi rabbi Pollák Mose háLévi (1844–1888) rabbi, évfordulója, chesván 4.

Tóra-tudós családban látta meg a napvilágot, aki tudását a dunaszerdahelyi gáontól, Jehuda Aszódtól, a nagykárolyi Perls Méir rabbitól és a pozsonyi כתב סופר mellett tökéletesítette.

Az önálló bonyhádi orthodox hitközség első rabbija lett 1871-ben. Nevéhez fűződik a bonyhádi jesiva felvirágozása, ő vezette be, hogy a jesivában egy percre se szűnjön meg a Tóra-tanulás, ezért két csoportot alakított ki, melyek egyike nappal, a másik éjjel tanulta a szent Tant. A jesiva vezetésében segítségére volt édesapja, Ráv Pollák Jicchák Zekel háLévi (1818–1891), aki fia elvesztése után idős kora ellenére magára vállalta gyermeke örökségének ápolását.

Ismert könyve וידבר משה címen jelent meg, melyet a helyi חברה ש”ס tagjai még hosszú évtizedeken át tanulmányoztak, de sokan mai napig tanulnak belőle.

Emlékéből fakadjon áldás!

MAOIH hírek
A hitközség friss hírei
A Magyarországi Autonóm Orthodox Izraelita Hitközség hivatalos közleményei és legfrissebb hírei.