A hitközség friss hírei

Rabbi a Magdolna utcából

A Magdolna utcai שבת אחים rabbijának emlékére

A polgári naptár szerint idén április 4-ére esik az egykori Magdolna utcai imaház rabbijának, Ráv Mayer Eliezernek (1866–1941) a 82. jorcájtja, niszán hó 13. Az alkalomból a rabbi Orthodox Zsidó Ujságban megjelent nekrológját idézzük: 

„Nagy veszteség érte a főváros orthodox zsidóságát. Rabbi Eliezer Mayer, a Magdolna utcai Sevesz Achim-templom szentéletű rabbija és a hitközség majre hajroója Niszon 13-án elköltözött az élők sorából.

A vallásos zsidó szerénység mintaképe volt, aki egész életét a szent tanoknak és I’teni áhítatnak szentelte [a בית אברהם szerzőjének, Ráv Jungreisz Ávrahám csengeri rabbinak volt a tanítványa – szerk.]. Generációk nevelkedtek templomkörzetében vallásos puritánságának szellemében. Hívei mint igaz cadikot tisztelték és rajongó szeretettel vették körül. 75 éves volt. Halála mélyen megrendítette a főváros orthodox körein kívül is mindazokat, akik a szentéletű férfiút ismerték.

Temetése nagy részvét mellett Erev peszáchkor ment végbe. Végrendelete értelmében is, de a napra való tekintettel is, gyászbeszédek nem hangzottak el, csupán legifjabb fia, Mayer Ernő [Ráv Ávrahám, 1906–1945 – szerk.] mándoki főrabbi, a kisvárdai főrabbi veje, vett rövid és fájdalmas beszédben búcsút édesapjától.

A kispesti orthodox zsidóság volt papját gyászolja a főváros hagyományhű orthodoxiájának kidőlt oszlopában.

A Mindenható zsámolyánál legyen mélicz jajser a szenvedő zsidóságért. תנצב”ה”

MAOIH hírek
A hitközség friss hírei
A Magyarországi Autonóm Orthodox Izraelita Hitközség hivatalos közleményei és legfrissebb hírei.