A hitközség friss hírei

Ünnepeink elé

בס”ד

Tóránk harmadik könyvében áll (Vajikro, Emajr hetiszakasz) az ünnepek felsorolása, amelyet a következő mondatok vezetnek be:

”וידבר ה’ אל משה לאמר : דבר אל בני ישראל ואמרת אלהם מועדי ה’ אשר תקראו אתם מקראי קדש אלה הם מועדי: ”  (ויקרא כ”ג, א-ב)

„Beszélt az Ö-való Mózeshez mondván. Beszélj Jiszrael fiaihoz és mondd nekik, az Ö-való ünnepei, amelyet neveztek (hívtok) szent gyülekezéseknek, ezek az én ünnepeim.” (Vájikro, 23. fej. 1–2.)

Majd később így áll:

”אלה מועדי ה’ מקראי קדש אשר תקראו אתם במועדם:” (ויקרא כ”ג, ד)

„Ezek az Ö-való ünnepei, szent gyülekezések, amelye(ke)t neveztek/hívtok idejükben.” (Vájikro 23. fej. 4.)  

Rási ehhez a poszukhoz azt tanítja nekünk, hogy „fent” – vagyis az első idézetben – az évről van szó, az év ünnepeinek felsorolásáról, „itt” pedig a Kidus Háchodes-ről.

A Chászám Szajfer az Emajr hetiszakaszhoz úgy értelmezi nekünk, hogy az ünnepek megállapításánál az földi Bész Din hozza meg a döntést, amelyet az égi Bész Din is elfogad.

 A Szanhedrinnek döntő szerepe van az új hónap megállapításában és kihirdetésében (Rajs Chajdes). Ezután viszont a Tóra-i „forgatókönyv” érvényesül az adott hónap ünnepnapjait illetően.

A Sabesz esetében viszont, amely a napok között a legmagasabb k’dusával rendelkezik – vagyis a Jantevoknál is magasabbal – nincs közbülső állomás, földi Bész Din. A Sabesz napja a világ teremtése óta folyamatosan és állandóan az Ö-való által van meghatározva, nem befolyásolja emberi döntés. Hat nap után jön a szombat, amely velünk együtt, de tőlünk függetlenül is bekövetkezik.

  • Sabesz – közvetlenül égi irányítással „bejön” és „kimegy
  • Jantev a világunkban (a Földön) – a Ros Chodes megállapításának jóváhagyásával a földi Bész Din döntését az égben is jóváhagyják
  • Jantev az égben, az Ö-való ünnepei – erre is válaszolhatunk az idézett mondatok alapján

”וידבר ה’ אל משה לאמר : דבר אל בני ישראל ואמרת אלהם מועדי ה’ אשר תקראו אתם מקראי קדש אלה הם מועדי: ”  

„Beszélt az Ö-való Mózeshez mondván. Beszélj Jiszrael fiaihoz és mondd nekik, az Ö-való ünnepei, amelyet neveztek (hívtok) szent gyülekezéseknek,.” (Vájikro, 23. fej. 1–2.)

Chászám Szajfer felhívja a figyelmet e különleges megfogalmazásra. Az ünnepek idejét mi magunk hirdetjük ki azzal, hogy a „földi bíróság” vagyis a Szanhedrin megállapítja a Rajs Chajdes (Újhold) napját. Könyvében írja: „… az ünnepek idejét a földi bíróság állapítja meg, amibe az Égi Bíróság beleegyezését adja.” 

De akkor melyek az ünnepek az égben, mikor van az Ö-valónak jantev-je?

 …אשר תקראו אתם מקראי קדש     …”  Amikor ti olvassátok/mondjátok/kiáltjátok Szent Tóránk szakaszait, vagyis amikor a Tóra-tanulással, ismétléssel, magyarázattal vagyunk elfoglalva,

”… אלה הם מועדי …” vagyis „…ezek az én ünnepeim” .

Vagyis az égben akkor van jantev, amikor mi itt a Földön minden odaadásunkkal Szent Tóránkkal vagyunk elfoglalva.

כתיבה וחתימה טובה

Dan Daniel

MAOIH hírek
A hitközség friss hírei
A Magyarországi Autonóm Orthodox Izraelita Hitközség hivatalos közleményei és legfrissebb hírei.