A hitközség friss hírei

Benet Jesájá nagykállói rabbi emlékére

A polgári időszámítás szerint a mai napra esik kiszlév hónap 19. Ráv Benet Jesájá (1792–1864) nagykállói rabbi jorcájtja. A híres nikolsburgi rabbi, Mordecháj Benet fia volt, aki 1840-ben foglalta el a nagykállói és Szabolcs vármegyei főrabbiszéket. Benet rabbi a korabeli zsidóság egyik hitőre volt, aki ellenzett mindenféle vallási újítást, minek köszönhetően vezetése alatt a kállói hitközség nagyra nőtt.

Macévája fölött egyszerű ohelt emelte, sírszövege pedig a következő:

יום י”ט כסליו לטה תכסהו
שוד ושבר פעלו הזה מעשהו
על הלקה ארון אלקים והלוחות
יפעת ישורון דעכה פנה הודו
הכתר נטל מישראל גלה כבודו
והדוד יתום כי נעזב לאנחות
בת עמי ! קהלת קאלוב וסביבותיכם
נא אל תשלחו קדוש בקרביכם
עוד זכרו רכב ישראל ואביכם
טוב פעלו לא ימוש מפיכם

פ”נ

הרב הגאון מופת הדור פרי עץ
הדר צדיק ונשגב רק”ש מו”ה
ישעי’ בועט
זצ”ל בין הגאון האמתי השכבה”ג
מו”ה מרדכי בנעט זצ”ל
שמשבכתר הרבנות קהלות קדושות
ומהם עלה בעיתו פה ק”ק קאלוב
יוגליל סאבאלטש זה כ”ה שנים
ופה מנוחתו כבוד נפטר
זקן ושבע ימים דו שבעים ושנים עלה
כבודו שמים בים א’ י”ט כסליו הכתר

ת נ צ ב ה

A sírszöveg magyarul, dr. Szilágyi-Windt László fordításában a következőképpen hangzik:

 

Kiszlév hó 19-ét sűrű sötétség borította be,

Pusztulást és gyászt okozott ez a tény,

Mert elvétetett István ládája és a táblák

Izrael szépsége kialudt, eltűnt dísze,

Elvétetett a korona Izraeltől, mert elhagyatott fájdalomban

Népem leánya! Kálló községe és környéktek

Ne bocsássátok el a szentet közületek.

Emlékezzetek Izrael lovasáról, atyátokról,

Jó cselekedete ne távozzon ajkatokról!

 

Itt nyugszik

 

A nagy rabbi, nemzedékének dísze

A díszes fa gyümölcse

A jámbor és magasztos:

BENET JESÁJÁ

Áldás a jámbor emlékére, fia az igaz nagyságnak, a zsidóság vezetőjének:

BENET MORDECHÁJNAK, áldás jámbor emlékére.

Szent gyülekezetekben működött, mint rabbi

Onnan került községünkbe, ide Kálló városába

És a szabolcsi kerületbe, 25 évvel ezelőtt,

Itt van tiszteletben nyugvóhelye. Meghalt

Öregen és elaggottan, 72 éves korában szállt fel

Dicsősége az Égbe, vasárnap, kiszlév hó 19-én 5625-ben.

 

Nyugodjék békében.

MAOIH hírek
A hitközség friss hírei
A Magyarországi Autonóm Orthodox Izraelita Hitközség hivatalos közleményei és legfrissebb hírei.