A hitközség friss hírei

Elnöki üdvözlet az 5782-es újévre

Tisztelt Hittestvéreim, kedves Barátaim!

Sokáig úgy reménykedtünk, hogy az ezt megelőző év sokasodott csupán a kihívásokban, majd azt tapasztaltuk, hogy a világ egyelőre nem fordul jobb irányba, így sokakban ott maradt a bizonytalanság érzése az elkövetkező évet illetően is.

Ha elmerülünk a Tórában, akkor viszont nem oly meglepő a mostani helyzet. Az Örökkévaló már több mint 3000 évvel ezelőtt a tudomásunkra hozta, hogy ha ellene és a Szináj-hegyénél elfogadott szent törvényeink ellen fordulunk, akkor annak a következményeit is vállalnunk kell.

A tegnapi sábeszen olvastuk a Nicávim pársát, melynek a vége így zárul: „Lásd, eléd tettem ma az életet és a jót, a halált és a rosszat, amint hogy megparancsolom ma neked, hogy szeresd az Örökkévalót, a te Istenedet, hogy járj az ő útjain, hogy megőrizd parancsolatait, törvényeit és rendeleteit, hogy élj, sokasodjál és megáldjon téged az Örökkévaló, a te Istened az országban, ahová bemész, hogy azt elfoglaljad. Ha pedig elfordul szíved és nem engedelmeskedsz, megtántorodsz és leborulsz más istenek előtt és szolgálod őket, kijelentem nektek ma, hogy el fogtok pusztulni, nem lesztek hosszú életűek azon a földön, ahová te átvonulsz a Jordánon át, hogy bemenj oda és elfoglaljad azt. Tanúkul hívom ellenetek ma az eget és a földet: az életet és a halált tettem eléd, az áldást és az átkot! Válaszd tehát az életet, hogy életben maradj te és magzatod; hogy szeresd az Örökkévalót, a te Istenedet, hallgass az ő szavára és ragaszkodjál hozzá, mert Ő a te életed és napjaid hosszúsága, hogy lakjál a földön, melyről megesküdött az Örökkévaló őseidnek, Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak, hogy nekik adja.” (5Mózes 30:15–20.)

Az életünk folyamán mindannyian próbatételek elé vagyunk állítva. Azonban, az Örökkévalótól kaptunk egy kiváló GPS-t, amit Tórának hívnak. Ennek a használatával és segítségével sokkal könnyebben tudunk navigálni az életünk sokszor nehéznek tűnő szakaszain.

Jelenleg úgy látszik, hogy ez a pandémia nem akar szűnni. Amikkel eddig küzdöttünk ellene, azok csak részben működnek. Itt az ideje, hogy elővegyük az Örökkévalótól kapott GPS-t, tanulmányozzuk a benne leírtakat, s kövessük az útmutatásait.

Legyünk mindannyian megáldva bölcsességgel és hittel, hogy tudjuk az életet választani, hogy Teremtőnk is az élet könyvébe írhasson be minket, egy tartalmas, édes és jó évre!

Engedjék meg, hogy a Magyarországi Autonóm Orthodox Izraelita Hitközség és a magam nevében Mindnyájuknak egészségben és örömökben gazdag új évet kívánjak az 5782-es zsinagógai esztendőre!

Budapest, 2021. szeptember 5. / 5781. elul 28.

Tisztelettel:

Deutsch Róbert

elnök

A képeslap a MILEV online gyűjteményéből származik.

MAOIH hírek
A hitközség friss hírei
A Magyarországi Autonóm Orthodox Izraelita Hitközség hivatalos közleményei és legfrissebb hírei.