A hitközség friss hírei

Gondolatok a hetiszakaszhoz R. Paskesztől

Vájélech (5Mózes 31:1–30.)

„Ment Mózes és elmondta e szavakat egész Izraelnek.” (5Mózes 31:1.) – Felmerül a kérdés, hogy miért nem áll a Tórában, hogy hová ment Mózes? Az igazi gondolat, hogy Mózes beköltözött minden egyes zsidó szívbe. Hogy minden zsidó lélekben, minden időben ott van egy szikra Majse Rábénutól. „Ment Mózes […] egész Izraelnek”. Ezért áll: „[…] nem tudta senki a sírját egész e napig.” (5Mózes 34: 6.) Mert Mózes „el van temetve” minden egyes zsidó szívben.

„[…] és elmondta e szavakat egész Izraelnek.” Majse Rábénu még mindig mondja a Tóra szavait Izrael népének. Minden egyes „új” tanítás, magyarázat bármikor is keletkezzenek azok, az idők végezetéig Mózes tanítónk által jönnek le hozzánk. Ezért is neveznek Bölcseink minden Talmud-tudóst, „Mózesnek”: „Mózes jól mondtad!” (Talmud Szukká traktátus 39.)

„És szólt hozzájuk: Százhúsz éves vagyok én ma, [nem bírok többé kivonulni, meg bevonulni; az Örökkévaló pedig azt mondta nekem, nem fogsz átvonulni ezen a Jordánon.]” (5Mózes 31:2.) – Azt mondja RáSI: ma töltöttem be napjaimat és éveimet, ezen a napon születtem és ezen a napon fogok meghalni. Bölcseink azt tanítják, hogy amikor a gonosz Hámán sorsot vetett, és ádár hónap jött ki arra, hogy elpusztítsa népünket, nagyon boldog volt. Az átkozott Hámán boldogsága abból fakadt, hogy tudta, hogy ebben a hónapban halt meg Majse Rábénu ezért azt gondolta, hogy könnyen le fogja tudni győzni Izrael népét, azonban arról megfeledkezett, hogy ugyanazon a napon, ádár hónap 7-én, zájin ádárkor született Mózes. Ha ezer évvel Mózes halála után még mindig ilyen súlyos volt halála napja, akkor aznap amikor valóban meghalt a pusztai vándorlás végén bizonyára féltek a zsidók, hogy meg fogják támadni őket. Ezért mondta Mózes: „Százhúsz éves vagyok én ma” – betöltöttem napjaimat, éveimet – ezen a napon születtem ezért nem kell félnetek, „legyetek erősek és bátrak” (uo. 6.).

„Elétek fogja azokat adni az Örökkévaló és tegyetek velük mindazon parancsolat szerint, melyet parancsoltam nektek.” (5Mózes 31:5.) Mózes megparancsolta, hogy a háború idején ne élvezettel és bosszúszomjasan üldözzék és győzzék le az ellenséget, mert nem ez a Teremtő akarata, hogy népének ilyen tulajdonságai legyenek: győzni akarás, bosszúszomj, háború, hanem mindent tegyenek úgy, ahogy „parancsoltam nektek”. Csak az Örökkévaló miatt, és az ő akarata szerint.

MAOIH hírek
A hitközség friss hírei
A Magyarországi Autonóm Orthodox Izraelita Hitközség hivatalos közleményei és legfrissebb hírei.